Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

ELi idapartnerite koolituskeskus ja mõttekoda

Eesti Idapartnerluse Keskus on unikaalne asutus, mis ühendab endas nii ELi idapartneritele suunatud koolituskeskust kui idapartnerluse teemadega tegelevat mõttekoda. Keskus püüab oma tegevuse kaudu aidata kaasa ELi idapartnerluspoliitika eesmärkide elluviimisele ning kahepoolsete suhete arendamisele partnerriikidega. Kahepoolset suhtlust toetab ELi idapartnerluse mitmepoolse koostöö mõõde, mida keskus edendab aktiivselt avaliku halduse reformi valdkondades.

idapartnerluse kaart

e-ID ja elektrooniliste usaldusteenuste teemaline õppereis eskpertisele Valgevenest

25.-27. aprillini toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse korraldusel õppreis 10-liikmelisele Valgevene delegatsioonile. Gruppi kuulus esindajaid mitmetest avalikest ning erasektori asutustest ja õppereis oli jätkuks Idapartnerluse Keskuse korraldatud seminarile, mis toimus möödunud aasta Novembris Minskis.
Õppevisiidil keskenduti elektroonilisele identifirseerimisele, elektroonilistele usaldusteenustele ja eIDAS-e regulatsioonidele. Eksperdid Valgevenest külastasid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit, e-Riigi Akadeemiat, Riigi Infosüsteemi Ametit, Mektoryt […]

Euroopa Liiduga seotud teabe- ja suhtekorraldustöö parandamine idapartnerluse riikides on keskuse üks põhilisi tegevussuundi. Meie eesmärk on arendada idapartnerite kommunikatsiooni- ja meediainimeste oskusi ning jagada nendega Eesti ja teiste ELi liikmesriikide kogemusi, kuidas tutvustada rahvale Euroopa Liitu.Mida me teinud oleme
Keskuse teiseks prioriteediks on idapartneritega e-valitsemise alase kogemuse jagamine. Viime Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Moldovas, Ukrainas ja Valgevenes ellu mitmeid projekte, milles pakume koostöös E-riigi Akadeemiaga Eesti ekspertiisi ja tutvustame kogemusi e-riigi ülesehitamisel.Loe edasi
Armeenia riigiametnikud ja ajakirjanikud on käinud õppereisidel Eestis ning osalenud aktiivselt keskuse mitmepoolsetes koostööprojektides Loe edasi
Idapartnerluse keskus on kahe- ja mitmepoolse koostöö raames korraldanud Aserbaidžaani riigiametnikele seminare ja visiite Eestisse, viimati tutvuti Eesti e-valitsemisega Loe edasi
Gruusia on Eesti arengukoostöö üks sihtriikidest ning keskus on Gruusiale korraldanud arvukalt riigi haldussuutlikkuse tõstmist puudutavaid koolitusi ja seminare Loe edasi
Moldova selge valik ja Euroopaga lõimumine on keskusel võimaldanud teha tihedat kahe- ja mitmepoolset koostööd nii Moldova riigiasutuste kui vabaühendustegaLoe edasi
Idapartnerluse keskus aitab ametnike koolitamise ja reformikogemuse edastamise kaudu kaasa demokraatliku ühiskonna arendamisele UkrainasLoe edasi
Valgevenelased on regulaarselt osalenud mitmepoolsetel, kõiki idapartnerluse riike hõlmavail seminaridel avaliku halduse reformimise erinevates valdkondades Loe edasi
Loe uurimusi

Eastern Partnership Review

Idapartnerluse teemalised uurimused, publikatsioonid ja poliitikadokumendid avaldatakse keskuse online-teadusajakirjas Eastern Partnership Review

Loe uurimusi