Armeenia

Armeenia riigiametnikud ja ajakirjanikud on käinud õppereisidel Eestis ning osalenud aktiivselt keskuse mitmepoolsetes koostööprojektides

Aserbaidžaan

Idapartnerluse keskus on kahe- ja mitmepoolse koostöö raames korraldanud Aserbaidžaani riigiametnikele seminare ja visiite Eestisse, viimati tutvuti Eesti e-valitsemisega

Gruusia

Gruusia on Eesti arengukoostöö üks sihtriikidest ning keskus on Gruusiale korraldanud arvukalt riigi haldussuutlikkuse tõstmist puudutavaid koolitusi ja seminare

Moldova

Moldova selge valik ja Euroopaga lõimumine on keskusel võimaldanud teha tihedat kahe- ja mitmepoolset koostööd nii Moldova riigiasutuste kui vabaühendustega

Ukraina

Idapartnerluse keskus aitab ametnike koolitamise ja Eesti reformikogemuse edastamise kaudu kaasa demokraatliku ühiskonna arendamisele Ukrainas

Valgevene

Idapartnerluse Keskus on korraldanud seminare ja toetanud konverentside korraldamist valgevenelastele või Valgevene teemal