Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

Armeenia

Eesti ja Armeenia vahelised suhted on head ning stabiilsed. EIPK on Armeenia riigiametnikele ning ajakirjanikele korraldanud õppeseminare ja –reise Eestisse, millest hiljutisemad keskendusid Euroopa Liidu alasele kommunikatsioonile ja avaliku teenistuse reformile. Armeenlased on võtnud järjepidevalt osa ka EIPK-i korraldatud avaliku halduse reformi (PAR) alastelt seminaridelt, mis on osa Idapartnerlusprogrammi mitmepoolse koostöö raamistikust.

Eesti valitsusasutuste ja vabaühenduste projekte Armeenias 

Arengukoostöö raames on Eesti Välisministeerium alates 2001. aastast korraldanud Armeenia riigiametnikele arvukalt koolitusi. Välisministeeriumi abiga on Armeenia tudengid ja noored ametnikud õppinud kõrghariduse baasilt täienduskoolitust pakkuvas Eesti Diplomaatide koolis ja Eesti ülikoolides. Välisministeeriumi kaasrahastusel on algatatud Eesti-Armeenia koostööprojekte, mis panustavad regionaalsesse arengusse, avaliku sektori võimekuse kasvu, kodanikuühiskonna arendamisse ja laste õiguste kaitsesse.

Uudiseid Eesti koostööst Armeeniaga

AgroForum Mare Balticum toimus Tartus juba viiendat korda

Rahvusvaheline põllumajandusfoorum, AgroForum Mare Balticum 2017, toimus Maaülikoolis juba viiendat korda. 2017. aastal oli konverentsi fookuseks “Põllumajandus maaelu eestvedajana”. Osalemas olid kõrgetasemelised delegatsioonid 23 riigist, sealhulgas ka idapartnerluse riikidest. Foorumi eesmärk on kutsuda nii poliitikud, […]

21/04/2017|

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverents – mis siis ikkagi toimus?

Reedel, 10. veebruaril 2017 toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinna neljas idapartnerluse aastakonverents. Korraldusele aitasid kaasa Eesti Välispoliitika Instituut ja Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Selleaastane konverents kandis pealkirja „Koostöö ja kommunikatsioon: ootused ja väljakutsed […]

28/02/2017|

Rahvusvaheline Idapartnerluse konverents Tallinnas

3. detsembril 2015 korraldas Eesti Idapartnerluse Keskus koostöös Eesti Välispoliitika Instituudi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis kolmanda igaaastase idapartnerluse teemalise konverentsi, mis seekord kandis pealkirja “Highway or Stairway: The Path Ahead […]

14/01/2016|

Avaliku halduse reformi paneeli kõrgetasemeline seminar Tallinnas

2-3 novembril toimus Tallinnas 13. Avaliku Halduse Reformi paneeli kõrgetasemeline seminar, kus osalesid esindajad kõigist kuuest Idapartnerlusriigist. Tallinnas toimunud seminari teemaks oli seekord “Effective co-ordination of European integration issues to ensure implementation of Association […]

06/11/2015|

Peaminister Rõivas Riias: Euroopa Liidu toetus idapartneritele peab olema tugev

Riia, 22. mai 2015 – Peaminister Taavi Rõivas ütles täna Riias toimunud Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikide 4. tippkohtumisel, et me saame teha rohkem, toetamaks idapartnerite lähenemist Euroopa Liidule. Ambitsioonikamatele idapartneritele peaks, sõltuvalt nende […]

25/05/2015|