Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

Aserbaidžaan

Eesti ning Aserbaidžaani vahelised suhted on head ning viimastel aastatel ka intensiivsemaks muutunud. EIPK on nii kahepoolse kui mitmepoolse koostöö raames korraldanud Aserbaidžaani riigiametnikele seminare ja õppevisiite Eestisse, neist viimased on keskendunud avalike teenistuse väljaõppele ja e-valitsusele.

Eesti valitsusasutuste ja vabaühenduste projekte Aserbaidžaanis 

Tihedat omavahelist koostööd teevad Eesti ja Aserbaidžaani põllumajandusministeeriumid; Eesti Maaeluministeerium on kinnitanud Eesti valmisolekut jagada oma kogemust Euroopa Liidu seaduste ja reeglitega kohanemisel ja turule ligipääsu jaoks vajalike tingimuste täitmisel. Lisaks sellele on Eesti Välisministeerium andnud nõu erastamise ja välisinvestorite riiki meelitamise kohta ja Eesti vabatahtlikud on käinud Aserbaidžaani kohalikel organisatsioonidel abiks.

Uudiseid Eesti koostööst Aserbaidžaaniga

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverents – mis siis ikkagi toimus?

Reedel, 10. veebruaril 2017 toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinna neljas idapartnerluse aastakonverents. Korraldusele aitasid kaasa Eesti Välispoliitika Instituut ja Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Selleaastane konverents kandis pealkirja „Koostöö ja kommunikatsioon: ootused ja väljakutsed […]

28/02/2017|

Maareformi teemaline Avaliku Halduse Reformi seminar Tartus

Eesti Idapartnerluse Keskus korraldas 27-28. oktoobril Tartus Eesti Maaülikooli peahoones Avaliku Halduse Reformi (PAR) seminari, mille fookuseks oli maareform. Seminaril osalesid poliitikakujundajad ja eksperdid Idapartnerluse riikidest ning nende kolleegid Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt. […]

01/11/2016|

Aserbaidžaani riigiametnikud õppevisiidil Eestis

7.-10. detsembrini 2015 külastas Eestit 6-liikmeline grupp Azerbaidžaanist, kuhu kuulus ametnikke erinevatest institutsioonidest. Ametnikegrupp kohtus Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Hannes Rummiga ning külastati Eesti Panka, Tartu Ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumit, Riigikogu, e-Riigi Akadeemiat […]

10/05/2016|

Rahvusvaheline Idapartnerluse konverents Tallinnas

3. detsembril 2015 korraldas Eesti Idapartnerluse Keskus koostöös Eesti Välispoliitika Instituudi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis kolmanda igaaastase idapartnerluse teemalise konverentsi, mis seekord kandis pealkirja “Highway or Stairway: The Path Ahead […]

14/01/2016|

Avaliku halduse reformi paneeli kõrgetasemeline seminar Tallinnas

2-3 novembril toimus Tallinnas 13. Avaliku Halduse Reformi paneeli kõrgetasemeline seminar, kus osalesid esindajad kõigist kuuest Idapartnerlusriigist. Tallinnas toimunud seminari teemaks oli seekord “Effective co-ordination of European integration issues to ensure implementation of Association […]

06/11/2015|