Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

Gruusia

Gruusia on üks tähtsamaid Eesti arengukoostöö sihtriike ning jätkuvalt suurim kahepoolse abi saaja. Suhted Gruusiaga on üks Eesti välispoliitika prioriteete ning Eesti poliitiline toetus Gruusiale on olnud püsiv. Oma osa on andnud ka EIPK, olles läbi viinud mitmeid riigi haldusliku võimekuse suurendamise alaseid projekte. EIPK-il on olnud pikaajaline koostöösuhe Gruusia NATO ja Euroopa Liidu Informatsioonikeskusega ja Gruusia Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Fondiga.

Eesti valitsusasutuste ja vabaühenduste projekte Gruusias 

Eesti on Gruusiat toetanud järjepidevalt alates 2000. aastast. Viimasel viiel aastal on Eesti Gruusias läbi viinud üle 30 arengukoostöö projekti. Gruusias on Eesti arengukoostöös keskendunud peamiselt järgmistele teemavaldkondadele: toetus haridussektorile, hea valitsemistava ja demokraatia arendamine, majanduslik areng ning keskkondlik jätkusuutlikkus. Lõviosa projektidest on keskendunud Gruusiapoolsete partnerite koolitamisele ja nõustamisele, kuid ka infrastruktuuri arendamisele. Seni mainitud projekte on rahastanud peamiselt Eesti Välisministeerium, kuid Gruusias on olnud tegevad ka teised ministeeriumid ning kohalikud omavalitsused.

Uudiseid Eesti koostööst Gruusiaga

AgroForum Mare Balticum toimus Tartus juba viiendat korda

Rahvusvaheline põllumajandusfoorum, AgroForum Mare Balticum 2017, toimus Maaülikoolis juba viiendat korda. 2017. aastal oli konverentsi fookuseks “Põllumajandus maaelu eestvedajana”. Osalemas olid kõrgetasemelised delegatsioonid 23 riigist, sealhulgas ka idapartnerluse riikidest. Foorumi eesmärk on kutsuda nii poliitikud, […]

21/04/2017|

Neljas Gruusia regionaalsete ajakirjanike grupp

Neljas õppeprogramm Gruusia regionaalsetele ajakirjanikele on läbi viidud! Viimane õppevisiit keskendus regionaalsele arengule. Visiidi käigus tutvustati ajakirjanikele Ida-Virumaad kui head näidet kiire arenguga regioonist. Meie Gruusia külalised nägid vahetult, kuidas piirkond, mida on kummitanud nõukogudelik industriaalpärand ning […]

11/04/2017|

Gruusia regionaalsete ajakirjanike kolmas õppevisiit Eestisse

7-11. märts korraldas Eesti Idapartnerluse Keskus järjekorras kolmanda õppevisiidi Gruusia regionaalsetele ajakirjanikele Eesti arengukoostöö programmi raames. Seekordse visiidi fookuses oli haridussüsteem ja ajakirjanike koolitamine Eestis tähistamaks Erasmuse programmi 30. tegutsemisaastat.

Tallinnas külastas delegatsioon Innovet, kes […]

15/03/2017|

Ümarlaud Gruusia aseministri Gigi Gigiadzega

10. novembril oli Eesti Idapartnerluse Keskusel au võõrustada Gruusia asevälisministrit Gigi Gigiadzet ja korraldada ümarlauadiskussioon, milles keskenduti Gruusia välispoliitilistele arengutele hiljutiste parlamendivalimiste kontekstis. Koostöös Gruusia Suursaatkonnaga läbi viidud ümarlaua juhatasid sisse idapartnerluse erivolitustega diplomaatiline […]

16/11/2016|

Maareformi teemaline Avaliku Halduse Reformi seminar Tartus

Eesti Idapartnerluse Keskus korraldas 27-28. oktoobril Tartus Eesti Maaülikooli peahoones Avaliku Halduse Reformi (PAR) seminari, mille fookuseks oli maareform. Seminaril osalesid poliitikakujundajad ja eksperdid Idapartnerluse riikidest ning nende kolleegid Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt. […]

01/11/2016|