Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

Moldova

Eesti ja Moldova suhted on tugevad ning Moldova on üks Eesti arengukoostöö prioriteetsemaid partnereid. EIPK panustab omalt poolt juba olemasolevate tihedate kahe- ja mitmepoolsete suhete tugevdamisse, korraldades koolitusprogramme, seminare ja õppereise. Viimati viis EIPK läbi programmi Moldova piirkondlikele ajakirjanikele, mille raames käsitleti ka e-riigi temaatikat. EIPK-i hea koostööpartner Moldovas on Moldova Välispoliitika Assotsiatsioon.

Eesti valitsusasutuste ja vabaühenduste projekte Moldovas

Eesti arengukoostöö Moldovaga keskendub peamiselt järgmistele valdkondadele: haridus, hea valitsemistava toetamine, demokraatlik areng, tervishoid ja keskkondlikult jätkusuutlik majandusareng. Alates 2000. aastast on Eesti osalus eri projektides kümnekordistunud. Arengukoostöö projektide raames on tehtud koostööd eri ministeeriumide, näiteks Moldova Haridus- ja Noorte- ja Spordiministeeriumiga, kusjuures suurt tähelepanu on pööratud informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamise suurendamisele. Leap projekti kaudu sai üks Moldova kool Eestilt täisvarustuses arvutiklassi. Teistes Eesti ja Moldova vahelistes kahepoolsetes projektides on keskendutud muu hulgas maksuametnike, piirivalvurite ja teiste riigiametnike taseme tõstmisele.

Uudiseid Eesti koostööst Moldovaga

AgroForum Mare Balticum toimus Tartus juba viiendat korda

Rahvusvaheline põllumajandusfoorum, AgroForum Mare Balticum 2017, toimus Maaülikoolis juba viiendat korda. 2017. aastal oli konverentsi fookuseks “Põllumajandus maaelu eestvedajana”. Osalemas olid kõrgetasemelised delegatsioonid 23 riigist, sealhulgas ka idapartnerluse riikidest. Foorumi eesmärk on kutsuda nii poliitikud, […]

21/04/2017|

Străşeni linna ja maakonna omavalitsusjuhtide visiit Eestisse

21-24. veebruaril toetas Eesti Idapartnerluse Keskus Viljandi maavalitsust õppevisiidi korraldamisel omavalitsusjuhtidele Străşeni linnast ja maakonnast Moldovas. Õppevisiit oli korraldatud kohalike omavalitsuste (KOV) koostöö programmi raames Viljandi maavanema Erich Palmi initsiatiivil.
Visiidi eesmärk oli tutvustada Eesti […]

02/03/2017|

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverents – mis siis ikkagi toimus?

Reedel, 10. veebruaril 2017 toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinna neljas idapartnerluse aastakonverents. Korraldusele aitasid kaasa Eesti Välispoliitika Instituut ja Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Selleaastane konverents kandis pealkirja „Koostöö ja kommunikatsioon: ootused ja väljakutsed […]

28/02/2017|

Delegatsioon Moldova Rahandusministeeriumist külastas Tallinnat

Möödunud nädalal, 24.-26. oktoobril oli Eesti Idapartnerluse Keskusel koostöös Eesti Rahandusministeeriumiga au võõrustada eksperte Moldova Rahandusministeeriumist, eesotsas aseminister Veronica Dragalevaga.

Delegatsioon külastas Rahandusministeeriumit, kus neid võttis vastu kantsler Veiko Tali, ning kohtumistel ametnikega riigivara, riigihangete […]

02/11/2016|

Maareformi teemaline Avaliku Halduse Reformi seminar Tartus

Eesti Idapartnerluse Keskus korraldas 27-28. oktoobril Tartus Eesti Maaülikooli peahoones Avaliku Halduse Reformi (PAR) seminari, mille fookuseks oli maareform. Seminaril osalesid poliitikakujundajad ja eksperdid Idapartnerluse riikidest ning nende kolleegid Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt. […]

01/11/2016|