Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

Ukraina

Ukraina ja Eesti vahelised suhted on head ning tihe koostöö eksisteerib paljudes valdkondades. Ukraina on Eestile välispoliitiliselt prioriteetne riik ning Eesti toetab täielikult Ukraina integreerumist Euroopa Liitu. Vahemikus 2011-2015 oli Ukraina üks Eesti arengukoostöö sihtriike. EIPK on aidanud kaasa demokraatliku ühiskonna arengule Ukrainas, koolitades sealseid valitsusametnikke ja jagades Eesti ülemineku- ja reformikogemust. EIPK teeb head koostööd Ukraina Avaliku Teenistuse Euroopa Liidu Standarditele Kohandamise Keskusega.

Eesti valitsusasutuste ja vabaühenduste projekte Ukrainas

Olulisemad koostöövaldkonnad on avaliku sektori ja kodanikuühiskonna võimekuse arendamine, informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiate efektiivne kasutamine avalikus halduses, toetus hariduse, keskkonnaja energia sektorite reformimisele. Hea valitsustava valdkonna puhul on Ukraina tundnud erilist huvi Eesti kogemuse vastu Euroopa Liitu integreerumisel ja muude Eesti reformikogemuste, näiteks pensioni- ja tervisekindlustusreformi vastu.

Uudiseid Eesti koostööst Ukrainaga

AgroForum Mare Balticum toimus Tartus juba viiendat korda

Rahvusvaheline põllumajandusfoorum, AgroForum Mare Balticum 2017, toimus Maaülikoolis juba viiendat korda. 2017. aastal oli konverentsi fookuseks “Põllumajandus maaelu eestvedajana”. Osalemas olid kõrgetasemelised delegatsioonid 23 riigist, sealhulgas ka idapartnerluse riikidest. Foorumi eesmärk on kutsuda nii poliitikud, […]

21/04/2017|

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverents – mis siis ikkagi toimus?

Reedel, 10. veebruaril 2017 toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinna neljas idapartnerluse aastakonverents. Korraldusele aitasid kaasa Eesti Välispoliitika Instituut ja Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Selleaastane konverents kandis pealkirja „Koostöö ja kommunikatsioon: ootused ja väljakutsed […]

28/02/2017|

Koolitusprogramm kohalike omavalitsuste ja vabakondade koostöö arendamiseks Ukrainas

Eesti Idapartnerluse Keskus koostöös Flaandria omavalitsusega viib läbi laiaulatuslikku koolitusprogrammi kohalike omavalitsuste ja vabakondade koostöö arendamiseks erinevates Ukraina regioonides.

Programmi raames toimus 31.10 – 04.11. 2016 koolitus Zaoporizie linnavalitsuse tippametikele ja kodanikuühenduste esindajatele. Praktilise koolituse abil […]

09/11/2016|

Maareformi teemaline Avaliku Halduse Reformi seminar Tartus

Eesti Idapartnerluse Keskus korraldas 27-28. oktoobril Tartus Eesti Maaülikooli peahoones Avaliku Halduse Reformi (PAR) seminari, mille fookuseks oli maareform. Seminaril osalesid poliitikakujundajad ja eksperdid Idapartnerluse riikidest ning nende kolleegid Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt. […]

01/11/2016|

Ukraina Euroopa Liidu integratsiooni suuna aseministrite visiit Eestisse ja Idapartnerluse Keskusesse

9.-11. veebruaril oli Eesti Idapartnerluse Keskusel au võõrustada kõrgtasemelist delegatsiooni Kiievist, kuhu kuulusid Euroopa Liidu integratsiooni valdkonna aseministrid. Visiit viidi läbi koostöös Eesti Välisministeeriumi ning Ukraina Suursaatkonnaga. Delegatsioon külastas e-Riigi Akadeemiat ja Vabariigi Valitsust. […]

12/05/2016|