Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

Valgevene

Aastast 2011 on Valgevene, koos teiste Euroopa Liidu Idapartnerlusprogrammi riikidega, olnud arengukoostöö mõttes prioriteetne riik. Valgevene kodanikuühiskonna esindajatele ja riigiametnikele on EIPK korraldanud nii seminare kui ka koolitusi, viimati e-riigi alaseid. Valgevene on võtnud osa ka paljudest avaliku halduse reformi temaatilistest mitmepoolsetest seminaridest.

Eesti valitsusasutuste ja vabaühenduste projekte

Eesti on olulistel võimekuse kasvu puudutavatel teemadel korraldanud ja toetanud valgevenelastele suunatud konverentse ja seminare alates 2002. aastast. Aastatel 2008, 2011 ja 2012 kohtus Valgevene diasporaa Välisministeeriumi toel Tallinnas. Kuni 2013. aastani tegi Eesti Välisministeerium koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi ja mitmete Eesti ülikoolidega, et võimaldada Valgevene tudengitele Eestis õppimise tarbeks stipendiume. Valgevenes on eri projekte läbi viinud ka mitmed Eesti mittetulundusühingud, näiteks ettevõtlushariduse alaseid.

Uudiseid Eesti koostööst Valgevenega

Valgevene Rahvusliku Statistikakomitee ja ühenduse “Infopark” õppevisiit Eestisse

1-4. märts korraldas Eesti Idapartnerluse Keskus õppevisiidi Valgevene Rahvusliku Statistikakomitee ning Teaduse ja Tehnoloogia Ühenduse „Infopark“ tippametnikele. Õppevisiit toimus 2019. aastaks planeeritud Valgevene rahvaloenduseks valmistumise raames. Valgevene eesmärk on rahvaloendus esmakordselt läbi viia digitaalsel […]

08/03/2017|

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverents – mis siis ikkagi toimus?

Reedel, 10. veebruaril 2017 toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinna neljas idapartnerluse aastakonverents. Korraldusele aitasid kaasa Eesti Välispoliitika Instituut ja Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Selleaastane konverents kandis pealkirja „Koostöö ja kommunikatsioon: ootused ja väljakutsed […]

28/02/2017|

Maareformi teemaline Avaliku Halduse Reformi seminar Tartus

Eesti Idapartnerluse Keskus korraldas 27-28. oktoobril Tartus Eesti Maaülikooli peahoones Avaliku Halduse Reformi (PAR) seminari, mille fookuseks oli maareform. Seminaril osalesid poliitikakujundajad ja eksperdid Idapartnerluse riikidest ning nende kolleegid Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt. […]

01/11/2016|

e-ID ja elektrooniliste usaldusteenuste teemaline õppereis eskpertisele Valgevenest

25.-27. aprillini toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse korraldusel õppreis 10-liikmelisele Valgevene delegatsioonile. Gruppi kuulus esindajaid mitmetest avalikest ning erasektori asutustest ja õppereis oli jätkuks Idapartnerluse Keskuse korraldatud seminarile, mis toimus möödunud aasta Novembris Minskis.
Õppevisiidil […]

13/05/2016|

Rahvusvaheline Idapartnerluse konverents Tallinnas

3. detsembril 2015 korraldas Eesti Idapartnerluse Keskus koostöös Eesti Välispoliitika Instituudi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis kolmanda igaaastase idapartnerluse teemalise konverentsi, mis seekord kandis pealkirja “Highway or Stairway: The Path Ahead […]

14/01/2016|