Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova ja Ukraina riigiametnikud osalesid Euroopa Liidu küberökosüsteemi kursusel

21.mai.2021

17.-21.05.2021 toimus Euroopa Liidu küberökosüsteemi tutvustav veebikursus Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova ja Ukraina riigiametnikele. Lisaks osalesid koolitusel EL-i liikmesriikide esindajad. Kursus korraldati Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledži (ESDC) õppekava raames Eesti Välisministeeriumi juhtimisel koostöös EU CyberNeti ja Eesti Idapartnerluse Keskusega (EIPK).

Viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud pahatahtlik tegevus üleilmses – sh idapartnerlusriikide – küberruumis. Stabiilse, turvalise ja vaba küberruumi tagamise eesmärgil on seega üha olulisem Euroopa Liidu toetus partnerriikide kübervõimekuse tõstmisele. Esimese omalaadse veebikursuse eesmärgiks oli toetada neid püüdluseid, suurendades idapartnerlusriikides küberturvalisuse, küberjulgeoleku ja küberdiplomaatia valdkonnas töötavate ametnike teadlikkust EL-i küberökosüsteemist ja selle osatähtsusest üleilmse küberturvalisuse stabiilsuse tagamisel.

Kursus kestis viis päeva ning toimus veebiplatvormi vahendusel. Osalejad läbisid ühtlasi täiendavad e-õppe moodulid. Õppekavaga tutvustati osalejatele EL-i küberökosüsteemi erinevaid raamistikke, kaasatud üksuseid, peamiseid regionaalseid ja globaalseid väljakutseid, ning koostöövõimalusi EL-i ja partnerriikide vahel. Teadmiseid ja kogemusi jagas enam kui 20 eksperti EL-i institutsioonidest ja liikmesriikidest. Kursuse lõpus viidi läbi lauaõppus, mille käigus said osalejad oma teadmiseid ja kogemusi rakendada praktiliste küberjuhtumite lahendamisel.

Kursuse tulemusel läbis kogu õppekava ja pälvis ametliku ESDC tunnistuse kokku 52 osalejat, sh nii IP riikide kui ka EL-i liikmesriikide esindajad. Tagasisideuuringus märkisid osalejad, et tegemist oli aja- ning asjakohase koolitusega ning omandatud teadmiseid saavad nad rakendada oma praegusel ja/või tulevasel töökohal.

Projekti rahastasid Eesti Välisministeerium, EU CyberNet ning Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž.