Idapartnerlus eesistumise perioodil

Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 12. jaanuaril 2017 kinnitatud prioriteedid Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana pööravad teravdatud tähelepanu uuendusmeelse, turvalise, digitaalse ning kaasava Euroopa arendamisele. Valitsuse poliitline suunis eesistumise tegevuste läbiviimisel näeb turvalise ja kaitstud Euroopa olulise nurgakivina ka idapartnerite toetamist ja nende Euroopa Liidule lähemale toomist. Enne Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi algust külastas välisminister Sven Mikser idapartnerlusriike, rõhutades sellega idapartnerluse olulisust Eesti eesistumisprogrammis ja välispoliitikas laiemalt.

Eesti Idapartnerluskeskus (EIPK) on igapäevaselt ja ka eesistumise ettevalmistamisel ning läbiviimisel üks praktilisi instrumente, mis tegeleb relevantsete ürituste läbiviimisega. Eesistumise periood on unikaalne võimalus EIPK jaoks rakendamaks oma senist kogemust meie eesistumise raames, suurendamaks meie ekspertiisi partnerriikides, laiendamaks kontaktvõrgustikku samameelsete riikide ja doonor-organisatsioonide hulgas ning tõsta ühtlais avalikkuse teadlikkust EL Idapartnerluspoliitika eesmärkidest ja saavutustest.

Vaata lähemalt Eesti eesistumise kohta siit: www.eesistumine.ee

30.08.2017