Idapartnerluse tippkohtumine

Järjekorras 5. idapartnerluse tippkohtumine toimub 24. novembril 2017 Brüsselis. Tippkohtumisel loodavad liikmesriikide ja 6 partnerriigi riigipead ja valitsusjuhid panna aluse veelgi tugevamale koostööle tulevikus. Samuti on kohtumisel plaanis teha kokkuvõtteid sellest, mida on saavutatud pärast 2015. aastal Riias toimunud tippkohtumist, keskendudes reaalsele kasule, mida idapartnerlusriikide kodanikele pakkuda on suudetud.

2017. aasta tippkohtumisel on põhiteemaks koostöö tihendamine Riia tippkohtumisel kokku lepitud 4 prioriteetses valdkonnas:

  • Tugevam majandus: majandusareng ja paremad turuvõimalused
  • Parem juhtimine: institutsioonide tugevdamine ja hea valitsemistava juurutamine
  • Parem ühenduvus: taristu areng, eelkõige transpordi ja energeetika vallas
  • Tugevam ühiskond: liikuvuse ja inimestevaheliste kontaktide suurendamine

Euroopa Liit ning idapartnerlusriigid on mainitud 4 prioriteetse valdkonna raames sõnastanud 20 selget, aastaks 2020 saavutatavat tulemust. Neist lähemalt siit: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf

30.08.2017