Kodanikuühiskonna konverents

Idapartnerluse Kodanikuühiskonna konverents ja 9. Idapartnerluse Kodanikuühiskonna Foorumi Aastaassamblee. Käegakatsutavad tulemused inimestele: Idapartnerlus aastal 2020 ja pärast seda.

Kodanikuühiskonna konverents toimub 25.-27. oktoobril Tallinnas. Tegemist on traditsioonilise tippkohtumise kõrvalüritusega, mis sel aastal on esmakordselt ühendatud Idapartnerluse Kodanikuühiskonna Foorumi aastaassambleega ning toimub Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigis.

Konverentsi üldisemaks eesmärgiks on idapartnerlusriikide kodanikuühiskonna organisatsioonide tugevdamine ja vabakonna kaasamine Euroopa Liidu idapartnerluse poliitika kujundamisse. Arutelude põhifookuseks on sel korral valitsusasutuste ning kodanikuühiskonna koostöö tugevdamine ning demokraatliku valitsustava arendamine, e-lahenduste kasutamine läbipaistva ühiskonna ja valitsemise edendamises ning kodanikuühiskonna panus meediaruumi korrastamisse ja disinformatsiooniga võitlemisse.

Konverentsile on oodata umbkaudu 300 osalejat, kelle hulka kuulub nii poliitilise sektori kui ka kodanikuühiskonna esindajaid ning suuremaid panustajaid. 220 osalejat on oodata just idapartnerlusriikidest.

30.08.2017