Eesti Idapartnerluse Keskus korraldas Gruusias kolm seminari projekti “ Kaasav ja läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil” raames

14.mai.2021

2021. a aprillis peeti Gruusias kolm seminari projekti “Kaasav ja läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil” raames. Seminarid peeti Telavi, Samtredia ja Tsageri kohalike omavalitsuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohaliku meedia esindajatele.

Projekti eesmärk on julgustada kohalikke omavalitsusi algatama muudatusi demokraatia tugevdamiseks. Seminaride käigus jagasid Eesti eksperdid oma kogemusi reformide ning muudatuste elluviimisel Eestis.

16. aprill, 2021 – Telavi avaseminar

Koostöö Eesti Idapartnerluse Keskuse ja Telavi vahel vormistati partnerlusekokkuleppe allkirjastamisega. Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk tegi ettekande kohalike omavalitsuste rollist ja koostöö tähtsusest kohaliku ühistranspordi süsteemi loomisel ja korraldamisel Pärnumaa näitel. Tema sõnul peavad kohalikku ja omavalitsuste vahelist ühistransporti korraldama kohalikud omavalitsused ühiselt, kuid kooskõlas riigiga. See võimaldab ekspertide ja ressursside parima koosluse ning suuremate plaanide elluviimise. Haapsalu linnapea Urmas Sukles rääkis kohalike omavalitsuste võimalustest toetada oma piirkondade majanduslikku arengut ja suurendada tööhõivet keskse sõnumiga, et kohaliku omavalitsuse seatud kindel eesmärk aitab tulemusteni jõuda kiiremini.

Fotogalerii: https://www.flickr.com/photos/187293613@N05/albums/72157718938956479

21. aprill, 2021 – Samtredia avaseminar

Seminari Samtredias avas linnapea Valerian Potskhveria. Eesti ettevõtja Jaan Kelder rääkis oma ettekandes Eesti majanduse arengust aastatel 1992-2021. Tema sõnul muudab ettevõtlus mõtlemisviisi, mistõttu on oluline investeerida noortesse ja ettevõtlusõppesse juba koolides. Jaan Kelder lisab, et kohalikud omavalitsused peaksid võtma aktiivsema rolli ning mitte lootma jääma ainult kesktasandi toetusele, kuna nemad teavad kohalikke olusid ja vajadusi kõige paremini.

Fotogalerii: https://www.flickr.com/photos/187293613@N05/albums/72157718987300661

22. aprill, 2021 – Tsageri avaseminar

Tsageri linnapea Avtandil Ugrekhelidze ja EIPK programmide direktor Tiina Ilsen allkirjastasid partnerlusekokkuleppe 22. aprillil ning koostööd alustati samal päeval toimunud avaseminariga. Eesti endine vallavolikogu esimees Arnold Pastak jagas oma teadmisi ja kogemusi kohaliku omavalitsuse arengust Eesti maapiirkondades aastatel 1991-2021 ning keskendus oma ettekandes sellele, kuidas maapiirkondade rahvastiku vähenemisega toime tulla ja kuidas ümber korraldada kohalikku elu.

Fotogalerii: https://www.flickr.com/photos/187293613@N05/albums/72157718990427223

Projekti rahastab Norra Välisministeerium ja kaasfinantseerib Eesti Välisministeerium.