Eesti Idapartnerluse Keskus toetab Ukrainat prokuratuurireformi elluviimisel läbi Eesti kogemuse

28.mai.2021

EIPK käivitas möödunud aastal projekti nimega: „Ukraina õigusriigi toetamine politsei, prokuratuuri, korruptsioonivastase võitluse ja hea valitsemistava valdkonnas“, mida viiakse ellu koos ÜRO projektiteenuste bürooga (UNOPS). Projekti eesmärgiks on toetada Ukraina õiguskaitsestruktuuride reforme, suurendada nende usaldusväärsust ja läbipaistva valitsemise institutsionaliseerimist, ning kitsamalt on projekti fookuses prokuratuur.

Möödunud nädalal viibis EIPKi delegatsioon Kiievis, kus sai taas väike kimp Eesti edulugude kogemusi Ukrainale edasi antud. Kümned kohtumised, kasvav selgus ukrainlaste ootustes ja nende motivatsioon koostööd jätkata viivad meid koos UNOPSi meeskonnaga projekti järgmisse faasi. Rõõm on näha, et Eesti parimaid valdkonnaeksperte kuulatakse ja nende nõu aitab muuta Ukraina prokuratuuri valdkonda kaasaegsemaks.

Kriminaalpoliitika valdkonnas viime läbi uuringu, mis annab loodetavasti andmeid ühiskonna ootuste ja arusaamade kohta. Nende andmete alusel saame aidata Ukraina prokuratuuril seada prioriteete ja panna paika konkreetsed plaanid edukaks kuritegevusevastaseks võitluseks. Alaealiste erikohtlemiseks vajalike võrgustike toimimist saame järgmise aasta jooksul proovida peatselt välja valitavas pilootregioonis. Üha enam saadakse aru kommunikatsiooni olulisusest – ühiskonnaga kõnelemine on ainus võimalik vahend õigussüsteemi usaldusväärsuse kasvatamiseks ja ühiskonna avatumaks muutmiseks. Peatselt on kavas sisekommunikatsiooni uuringu arutelud (eesmärk on välja selgitada ootused seoses sisekommunikatsiooniga Ukraina prokuratuuris, prokuröride üldine rahulolu ja karjääriarendus) ning koolitused erinevatele sihtgruppidele.

Ees on ootamas ka Ukraina ametnike õppevisiidid Eestisse, et näidata meie süsteemide toimimist ja praktikad päris elus – nii on lähikuudel plaanis läbi viia mitu visiiti nii e-toimiku haldamise süsteemi, alaealiste erikohtlemise ja kriminaalpoliitika ning kommunikatsiooni teemadel. EIPK ootab ja tänab juba ette kõiki koostööpartnereid, kes delegatsioone vastu võtavad ja neile oma valdkonda tutvustavad.

Projekti rahastab Euroopa Liit ning kaasrahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.