Eesti ja Euroopa kriminaalpoliitilise käsitluse ja tavade jagamine Ukrainaga

24.veebruar.2021

Sellel aastal tähistas Eesti Idapartnerluse Keskus Eesti iseseisvuspäeva Ukrainas, kus viidi läbi seminar Ukraina Prokuratuuri tippjuhtidele kriminaalpoliitika süsteemi, selle aluste ja rakendamise teemal, tuginedes Eesti ja Euroopa Liidu tavadele. EIPK ekspert Jako Salla jagas kogemusi kriminaalpoliitika süsteemi väljatöötamise protsessi, selle raskuste, samuti ka mõju kohta ühiskonnale ja kokkulepitud kriminaalpoliitika rakendamise kohta nii strateegilisel kui ka individuaalsel otsustustasandil. Ta rõhutas, et on vajadus tõsta teadlikkust kriminaalpoliitika erinevatest tähendustest poliitikutele, ametnikele ja õiguskaitseametnikele. Ukraina prokuratuuril on kuritegevuse vastases võitluses ja reformides suur võim ja vastutus – seetõttu aitab selge arusaamine iseenda ja teiste osapoolte rollidest nendes protsessides viia püsivate muutusteni.

Seminar peeti projekti “Support for Rule of Law in Ukraine in the Areas of Police, Public Prosecution, Anti-corruption and Good Governance” raames. Projekti eesmärk on toetada Ukraina õiguskaitsestruktuuride reformimist, suurendada nende usaldusväärsust ja institutsionaliseerida läbipaistvat juhtimist. Projekti rahastavad Euroopa Liit ÜRO Projektiteenuste Organisatsiooni (UNOPS) kaudu ja Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.