Eesti õiguskaitsereformid pandi idapartnerite jaoks kaante vahele

09.september.2019

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) ja Sisekaitseakadeemia esitlesid 5. septembril idapartnerluse riikidele suunatud käsiraamatut „Eesti õiguskaitse ja justiitsreformid 1991-2018“, mis annab ülevaate Eestis iseseisvuse taastamise järel läbiviidud õiguskaitsevaldkonna reformidest.

Käsiraamatu koostamisse on andnud oma panuse Sisekaitseakadeemia ja EIPK eksperdid, teiste seas EUROJUSTis Eesti prokuratuuri esindanud endine riigi peaprokurör Raivo Sepp ja Kosovo Vabariigi avaliku sektori reforme nõustanud endine Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur.

Käsiraamat, mis on mõeldud hõlbustamaks nii koolitajate kui koolitatavate tegevust, on koostatud eesti, inglise ja vene keeles. Tegemist on esimese nii ulatusliku ja ülevaatliku tööga Eesti õiguskaitse ja justiitsreformidest. Eesti kogemus on hindamatu väärtusega nii Georgias kui Ukrainas, andes laiemale sihtrühmale kindlust, et õigusriigi abil on võimalik liikuda nii heaolu kasvu kui üldise ühiskonna arengu poole.

Eesti Idapartnerluse Keskuse projektijuht Eerik Heldna: “Eelkõige on idapartnerluse riigid Eesti edusammudest hinnanud Eesti kohtusüsteemi sõltumatuse tagamist juba 1990-ndate aastate algusest, mis on kaasa toonud ka kohtusüsteemi kõrge usaldusväärsuse. Samuti on näiteks Ukraina õiguskaitsjatele olnud kadestamisväärseks eeskujuks Eesti erinevate õiguskaitsestruktuuride – politsei, kaitsepolitsei, maksu- ja tolliameti ning prokuratuuri koostöö. Viimane ei eelda reforme, vaid hirmudest ja eelarvamustest jagu saamist. Väikeriigis on see kindlasti lihtsam, kuid kindlasti rakendatav ka Ukrainas.

Samas on Eesti koolitajate suurim pluss lisaks keelebarjääri puudumisele, ka lähenemine, kus Eesti kogemust ei esitleta kui läänelikku standardit, vaid hoopis kirjeldatakse õnnestumisi ja ebaõnnestumisi ning jagatakse soovitust meie kogemust proovida, mitte pimesi kopeerida. Kuna oleme tulnud sarnasest keskkonnast, imetletakse meie visadusega saavutatud edu.

Paratamatult ei jää kõik loengutes meelde ja on hea, kui leidub käsiraamat, millest leida tuge ühele või teisele ideele. Ka peale kursuste lõppu on lektorite postkastidesse laekunud kirjad, milles palutakse erinevate näidete täpsemat kirjeldamist või seadusesätete avamist. Käsiraamat on kasulik ka Eestile viies meie kogemust nõukogude süsteemi lagundamisel väljaspoole Eestit. Sellega aitame kaasa Eesti julgeoleku kindlustamisele.“

EIPK on andnud märkimisväärse panuse Ukraina ja Georgia kodanikuühiskonna arengusse, meediatöötajate ning õiguskaitseasutuste spetsialistide koolitamisesse. Idapartnerluse riikide kolleegid on hinnanud eelkõige võimalust saada vahetut ja praktilist nõuannet Eesti parimatelt spetsialistidelt meediaväljaannetest, uurimis- ja jälitusasutustest ning küberjulgeoleku valdkonnast.

Kõige mahukam idapartnerluse riikide korrakaitsestruktuuridele suunatud koolitusprojekt kestis 2017. aasta detsembrist 2018. aasta detsembrini, mille raames aitasid Ukraina kolleege koolitada nii Kiievis kui Eestis kümned lektorid Politsei- ja Piirivalveametist, Kaitsepolitseiametist, prokuratuurist ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnast.

Käsiraamatu materjalidele tuginedes pakub EIPK unikaalset koolitusprogrammi, mis hõlbustab idapartnerriikide esindajatel õppida Eesti reformikogemustest.

Koolitusprogrammi kohta täpsema info saamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil eceap@eceap.eu

Käsiraamatu valmimist rahastas Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.