Eesti ruumilise planeerimise praktika jagamine Gruusia, Ukraina ja Moldovaga

13.november.2019

Gruusia, Moldova ja Ukraina ruumilise planeerimise spetsialistid külastasid Eestit 23. – 26. septembril 2019, et saada ülevaade Eesti ruumilise planeerimise ja arendamise parimatest praktikatest ja õppetundidest. Visiidi fookuses oli koostöö- ja kaasava planeerimise rakendamine. Kohtumised toimusid mitmete sidusrühmadega, sealhulgas kesk-, munitsipaal- ja linnatasandi ruumilise planeerimise osakondade esindajate ning arhitektide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Visiit toimus Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH projekti „Gruusia, Moldova ja Ukraina regionaalarengu vahetusplatvorm“ raames.