EIPK alustas suuremahulise Ukraina kohaliku ja regionaalse meedia tugevdamise projekti IV faasiga

22.juuli.2021

Eesti Idapartnerluse Keskus on Lõuna-, Kesk- ja Lääne-Ukraina viieteistkümnes regioonis läbi viinud kohaliku meedia tugevdamise projekti kolm faasi, mis kaasasid kokku pea 600 ajakirjanikku ning üliõpilast. „Kohaliku meedia esindajate professionaalse võimekuse tõstmine Ukrainas“ projekt 2017. ja 2018. aastal keskendus Odesa, Hersoni, Donetski (Mariupol) Zaporižžja ja Mõkolajivi piirkondadele. „Sõltumatu meedia tugevdamine Ukraina regioonides„ projekt aastatel 2018-2019 kaasas Luhanski, Dnipropetrovski, Harkivi, Sumõ ja Tšernihiv regioonid. Aastatel 2020-2021 ellu viidav projekt „Ukraina demokraatliku kerksuse suurendamine kohaliku ja piirkondliku meedia tugevdamise kaudu“, võtab fookusesse Vinnõtsja, Taga-Karpaatia, Kirovograd. Zitomõr ja Tšerkassõ piirkonnad. IV faas põhineb kolmel eelnenud projektil ning keskendub Ukraina lääne regioonidele: Tšernivtsi, Volõn, Ivano-Frankivsk, Lviv ja Rivne.

Projekti eelmistes faasides said kohalikud ajakirjanikud võimaluse osaleda praktilistes töötubades, mida viisid läbi kogenud Eesti meediavaldkonna eksperdid. Töötubades jagati parimaid praktikaid ning arutleti ajakirjaniku rolli ja vastutuse üle. Projektis osalevatele ajakirjanikele õpetati ära tundma vihakõne, vaenulikku keelekasutust ja viise, kuidas sellistele nähtustele tähelepanu juhtida. Projektide raames on ajakirjanikud arendanud oma professionaalseid oskuseid ning saanud juurde teadmisi selle kohta, kuivõrd stereotüüpne mõtlemine võib mõjutada sisu kvaliteeti ning, kuidas valeinformatsioon võib viia ühiskonna polariseerumiseni. Osalejatel avanes ka võimalus koos kolleegide ja riigi esindajatega arutleda teemadel, mis puudutavad reforme Ukrainas. Ümarlauad, pressituurid ja õppevisiidid projekti vältel andsid ajakirjanikele võimaluse luua kontakti otsustajatega ning saada parem ülevaade sellest, kuidas toimib Euroopa iseseisev meedia.

Neljanda faasiga, katab projekt peaaegu kogu Ukraina, kokku 20 regiooni, andes osalejatele erakordse võimaluse võrrelda nõukogude aja järgsete reformide ja Euro-Atlandi integratsiooni protsesse Ukrainas Eesti kogemusega. Selle tulemusel ei parane ainult informatsiooni usaldusväärus, vaid suureneb ka kodaniku ühiskonna organisatsioonide kaasatus dialoogis riigi sotsiaalsete ja majanduslike poliitikate arendamisel. Projekt ehitab koostööd ja infovahetust Eesti ja Ukraina erinevate regioonide kohalike ajakirjanike ning meediaväljaannete vahel.

Projekti rahastab U.S. Department of State Office of the Assistance Coordinator for Europe and Eurasia under the Eighth Round of the Development Cooperation Partnership (DCP) programm ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Eesti Idapartnerluse Keskus viib projektitegevusi ellu koostöös Ukraina Kriisimeedia Keskusega.