EIPK korraldas kohalike omavalitsuste võimestamise seminarid Palancas, Selemetis ja Hincestis

21.mai.2021

18., 19. ja 21. mail korraldas Eesti Idapartnerluse Keskus Palancas, Selemetis ja Hincestis avaseminarid projekti “Eesti reformikogemuse rakendamine Moldova kohalike omavalitsuste võimestamisel” raames.

Kolmel seminaril osales kokku üle neljakümne kohaliku omavalitususe ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindaja. Seminaride peamine eesmärk on jagada Eesti kohalike omavalituste reformikogemust ning kaardistada kohtumistel kohalike omavalitsustega nende vajadused, et paremini planeerida edasist koostööd.

Kõigil kolmel seminaril esinesid ettekannetega endine Viljandi linnapea Ando Kiviberg ning endine siseminister ja Viljandi linnapea, praegune Viljandi Kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus.

“Euroopa Liidu väärtustel ja läbipaistval valitsemisel põhineva demokraatliku valitsemistava juurutamine: Eesti reformikogemuse rakendamine Moldova kohalike omavalitsuste võimestamisel” projekt on rahastatud Eesti Välisministeeriumi poolt arengu-ja humanitaarabi vahenditest.