EL aitab Kõrgõzstani maapiirkondade noortel ja naistel digilõhet ületada

16.veebruar.2021

Uus EL-rahastatud projekt “Tulevikulahendused Kõrgõzstani maapiirkondadele: digitaliseerimine ja läbipaistvus” sai käivitatud 1. detsembril 2020. Projekti eesmärk on toetada Kõrgõzstani Issõk-Kuli ja Oši maapiirkondade noori ja naisi, arendades nende digikirjaoskust, suurendades nende kaasamist kohaliku tasandi ühiskondlike küsimuste lahendamisse ja tugevdades neile mõeldud digiettevõtluse õpet ja koolitust.

Projekti tegevused on eelkõige suunatud olemasolevate puuduste väljaselgitamisele ning lahenduste leidmisele digikirjaoskuse ja digioskuste arendamise aladel. Hiljem tõstetakse KOVide ja kodanikuühenduste digipädevust, et nad suudaksid toetada kohalike naiste ja noorte kaasamist digipöördesse ja kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse. Projekti üks eesmärkidest on ka julgustada kaasaegsete lahenduste, sh digioskuste, rakendamist ametiõppes ja ettevõtluses.

Vähemalt 700 inimest Kõrgõzstanis on oodatud koolitustel, seminaridel, avalikel aruteludel ja konverentsil osalejatena. Nende seas on Issõk-Kuli ja Oši regioonide naised ja noored, naiste- ja noorteühenduste, kutsehariduskeskuste, mitteformaalsete õppeeasutuste, ja kohalike omavalitsuste esindajad. Projekti sihtgrupid saavad kasu Eesti kogemusest digipöörde teostamise ning digiühiskonnaks saamise küsimustes.

Digioskused on üha olulisemad kodanikule, kes soovib edukalt digimajandusest ja digiühiskonnast osa võtta. Seda enam, digipöörde rongist maha jäämine on saanud sotsiaalse isolatsiooni uueks vormiks. Linlastest eakaastastega võrreldes on Kõrgõzstani maapiirkondade noortel ja naistel vähem võimalusi hariduses ja tööturul. Probleemiks on ka see, et maapiirkondades ei ole võimalik e-valitsuse teenuseid täiel määral kasutada. Digilõhe antud olukorras ainult suurendab probleeme. Sellepärast on väga oluline tagada maapiirkondade inimeste osalemine Kõrgõzstani digipöörde protsessides.

Loe lähemalt Euroopa Liidu Kõrgõzstanis delegatsiooni lehelt (inglise keeles): https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/93168/node/93168_en