E-Partnerluse konverents

04.10.2017 - 04.10.2017

Tallinn Creative Hub (Kultuurikatel)

NB! Üritus on juba möödas

e-Parnterluse Konverents: Usaldus e-valitsemise vastu Euroopa Liidu idapartnerlusriikides

e-Partnerluse konverents toimub 4. oktoobril 2017 Tallinnas, Kultuurikatlas. Tegemist on ainulaadse kõrgetasemelise üritusega, mis toimub esmakordselt ning just Eesti kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi algatusel. Konverents toob kokku ministri tasemel ekspertdelegatsioonid igast idapartnerlusriigist, aga ka kõrgeid ametnikke Euroopa Liidust ning liikmesriikidest.

Konverentsil analüüsitakse e-valitsemise alaseid arenguid idapartnerlusriikides aastatel 2014-2017. Arutelude aluseks on e-Riigi Akadeemia (eGA) juhtimisel koostatud hetkeolukorra ülevaade koos poliitikasoovitustega. Idapartnerlusriikidelt palutakse muu hulgas anda hinnang ning analüüsida oma enda riikides toimunud arenguid e-valitsemise valdkonnas ning kommenteerida ka eGA koostatud uuringut. Delegatsioonid arutavad ka selle üle, kuidas tulevikus e-lahendusi veelgi rohkem rakendada, et aidata kaasa efetiivsuse, läbipaistvuse ja kaasamise kasvule. Konverentsil esitletakse ka märkimisväärsemaid e-valitsemise alaseid projekte.

https://www.eu2017.ee/political-meetings/trust-e-governance-eastern-partnership-countries