V Idapartnerluse Aastakonverents Tallinnas

02.03.2018

NB! Üritus on juba möödas

Eesti Idapartnerluse Keskus koostöös Euroopa Komisjoni Esindusega Eestis korraldab 2. märtsil 2018 Tallinnas Idapartnerluse 5. aastakonverentsi “Internal, External, and Public Perspectives on the Eastern Partnership After the 2017 Summit.”

Konverentsil arutletakse novembris Büsselis toimunud Idapartnerluse tippkohtumise tulemite ja perspektiivide üle nii partnerriikide kui EL liikmesriikide ja institutsioonide perspektiivist. Ühtlasi leiab käsitlemist ka EL Idapartnerluspoliitika kuvand riikides, mis ei ole idapartnerluspoliitikaga seotud, nagu Kanada, USA, Norra ja Venemaa.

Konverentsil tutvustatakse ka Ukraina Kriisimeediakeskuse poolt ette valmistatud analüüsi EL liikmesriikide kuvandist Venemaa meedias, millele järgneb arutelu.

Konverentsi kava on leitav järgneval LINGIL. Korraldajatel on õigus teha kavas täiendusi ja muudatusi.

Konverentsi töökeel on inglise keel, ilma tõlketa.

Ukraina Kriisimeedia Keskuse esitlus (PPT)