Hanked/ Tenders

28.05.2021

The Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP, hereafter Organizer) issues a call for tenders for the performance of tasks of

PROJECT EXPERT

for project “Building Transparent Future for Rural Communities via Digitalisation” (CSO-LA 2020/419-398).

Tender announcement date: 28.05.2021  

Deadline for submission of bids:  04.06.2021 (inclusive until 23:00 (EEST))

Contact person: Katrin Lugina, katrin.lugina@eceap.eu 

Terms of service from June 2021 to May 31, 2023: services will be provided on a regular basis for no more than 8 (eight) hours per day, 40 (forty) hours per week for each full reporting period (month).

Information about the project “Building Transparent Future for Rural Communities via Digitalisation” (CSO-LA 2020/419-398)

The objective of this project is to support rural youth and women in Kyrgyzstan through improving their digital literacy skills and cyber hygiene, promoting their involvement in public affairs and strengthening digital entrepreneurship education and training.

Main tasks of the experts within the project include and are not limited to:

in cooperation with the project coordinator (ECEAP) and project team carry out activities outlined within the action plan (needs assessment, research, blended training courses, training workshops, counseling, seminars, study trips, etc.), participate in meetings related to their field in Estonia and destination countries, perform other one-off tasks within the project action plan and prepare analyzes and reports according to ECEAP guidelines.

Qualification requirements for the contractor of services – tenderer:

 • in-depth knowledge of the legal, political and economic environment and education system of the Kyrgyz Republic
 • project management experience of at least 5 years
 • experience in working with NGOs (preferably organizations representing the rights or interests of youth and women) in the Kyrgyz Republic
 • English and Russian languages (minimum B2 level), knowledge/skill of the Kyrgyz language is beneficial

The tenderer must provide the organizer with the following documents for participation in the tender: 

– CV with a description of experience and skills;

– confirmation of no conflict of interest

– desired monthly salary in EUR including taxes of the country of residence of the tender participant

Tender documents must be prepared in Russian or English. Offers must be valid and not subject to changes on the part of the tenderer who submitted them until the full provision of services to the Organizer and the transfer of their results and have a validity period of at least one calendar year from the date of submission.

The Organizer may require from tenderers legal documents confirming their legal form and the right to conduct economic activity (patent, insurance policy, registration certificate for individual entrepreneurs and legal entities).

The contract will be awarded to the tender offering the best price-quality ratio (the offer with the lowest price shall be awarded the highest score for the price criterion).

The Organizer notifies only the supplier who has won the tender.

Offers not in accordance with this invitation will be rejected.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

SA Eesti Idapartnerluse Keskus esitab pakkumiskutse reisikorraldusteenuse tellimiseks

Üldandmed

Hanke nimetus: Reisikorraldusteenuse tellimine

Hanke lühikirjeldus: Vajaduspõhine reisikorraldusteenuse tellimine koos kõigi kaasnevate teenustega nii Eesti Vabariigis kui ka välisriigis.

Reisikorraldusteenus peab hõlmama vähemalt järgmisi teenuseid:

 • õhutranspordi (sh odavlennufirmade) piletite broneerimine, müük ja vahendamine, sh muutmine ja tühistamine;
 • majutuse broneerimine, müük ja vahendamine, sh muutmine ja tühistamine;
 • auto- ja bussirenditeenuse broneerimine, müük ja vahendamine, sh muutmine ja tühistamine;
 • laeva-, bussi- ja rongipiletite broneerimine, müük ja vahendamine, sh muutmine ja tühistamine;
 • reisikindlustuse vormistamine, müük ja vahendamine;
 • ööpäevaringne tasuta kliendiabiteenus;
 • muud reisikorraldusega seonduvad teenused (ekskursioonide läbiviimine, giiditeenuse osutamine, transfeeride korraldamine jms).

Hankega kaasneb: Raamlepingu sõlmimine

Teave raamlepingu kohta: Raamleping mitme pakkujaga (vähemalt 2)
Hanke eeldatav maksumus: 330 000 EUR
Pakkumuse esitamise tähtpäev ja kellaaeg: 16.12.2019 kell 17.00
Hankelepingu kestus: Kestus kuudes
Kuude arv: 32 (01.01.2020 – 31.08.2022)

Pakkumused palume saata: hanked@eceap.eu

Lisainfo: hanked@eceap.eu

Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajad

Pakkumuste vahendamise maksimaalne teenustasu (Osakaal: 20)
Pakkumuste vahendamise maksimaalne teenustasu (summa eurodes).
Tüüp ja hindamismeetod: Kulu , vähim on parim

Allahindlus (Osakaal: 5)
Allahindlus (%) reisikindlustuselt (tervise-, pagasi- ja reisitõrke kindlustus).
Tüüp ja hindamismeetod: Kulu, suurim on parim

Reisimisega seotud andmete muutmise teenustasu (Osakaal: 5)
(reisija nime, reisi kuupäevade muutmine)
Tüüp ja hindamismeetod: Kulu, vähim on parim

Ümberistumiste arv kokku (Osakaal: 15)
Tüüp ja hindamismeetod: Kvaliteet, vähim on parim

Lennujaamades lendude vaheline aeg kokku (Osakaal: 15)
Tüüp ja hindamismeetod: Kvaliteet, vähim on parim

Näidisreisi reisiaeg kokku (Osakaal: 20)
Tüüp ja hindamismeetod: Kvaliteet, vähim on parim

Näidisreisi maksumus kokku (Osakaal: 20)
Tüüp ja hindamismeetod: Kulu, vähim on parim

Näidisreisi tingimused

Lennupiletid (tühistatavad): Tallinn – Jerevan (Armeenia) – Tallinn
Kuupäev: 20.01 – 22.01.2020
Majutus: Jerevani kesklinnas 4* hotellis 2 ööd,
Tranfeer: lennujaamast hotelli 20.01.2020, hotellist lennujaama 22.01.2020

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

1. Kõrvalejätmise alused seoses hankemenetluses osalemisega kaasneva huvide konfliktiga

Kas ettevõtja on teadlik hankemenetluses osalemisega kaasnevast mis tahes huvide konfliktist riigisisese õiguse, asjakohase teatise või hankedokumentide kohaselt?

2. Kõrvalejätmise alused seoses valeandmete esitamisega, teabe esitamata jätmisega, suutmatusega nõutud dokumente esitada, käesoleva menetluse kohta konfidentsiaalse teabe hankimisega

Kas ettevõtja on olnud ühes järgmistest olukordadest:

a) ta on kõrvalejätmise aluste puudumise või valikukriteeriumide täitmise kontrollimiseks nõutava teabe esitamisel esitanud valeandmeid;

b) ta on jätnud sellist teavet esitamata;

c) ta ei ole esitanud viivitamata avaliku sektori hankija või võrgustiku sektori hankija nõutud täiendavaid dokumente, ja

d) ta on tegutsenud eesmärgiga mõjutada lubamatul viisil avaliku sektori hankija või võrgustiku sektori hankija otsustusprotsessi, et saada konfidentsiaalseid andmeid, mis võivad anda talle põhjendamatu eelise hankemenetluses, või hooletusest esitanud eksitavat teavet, mis võib oluliselt mõjutada kõrvalejätmise, valiku või lepingu hindamise kohta tehtavaid otsuseid?

3. Kõrvalejätmise alused seoses kriminaalasjas tehtud süüdimõistva otsusega

Kas ettevõtja ise või tema haldus-, juht- või järelevalveorgani liige või isik, kellel on volitused seda ettevõtjat esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, on lõpliku süüdimõistva kohtuotsusega süüdi mõistetud:

a) kuritegelikus organisatsioonis osalemise eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

b) süüdi mõistetud korruptsiooni eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

c) süüdi mõistetud pettuse eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

d) süüdi mõistetud rahapesu eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

4. Kõrvalejätmise alused seoses pankroti, maksude või sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega

Kas ettevõtjal esineb järgmisi olukordi:

a) kas ettevõtja on pankrotis?

b) kas ettevõtja on rikkunud oma maksude tasumise kohustusi nii asukohariigis kui ka avaliku sektori hankija või võrgustiku sektori hankija liikmesriigis, kui see erineb asukohariigist?

c) kas ettevõtja on rikkunud oma sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustusi?

d) kas ettevõtja suhtes on algatatud maksejõuetus- või likvideerimismenetlus?

5. Kõrvalejätmise alused seoses ametialaste käitumisreeglite rikkumisega

Kas ettevõtja on süüdi ametialaste käitumisreeglite olulises rikkumises?

6. Kõrvalejätmise alused seoses lapstööjõu kasutamise, sunnitöö rakendamise ja muude inimkaubanduse vormidega

Kas ettevõtja ise või tema haldus-, juht- või järelevalveorgani liige või isik, kellel on volitused seda ettevõtjat esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, on lõpliku süüdimõistva kohtuotsusega süüdi mõistetud laste tööjõu kasutamise, sunnitöö rakendamise või muude inimkaubanduse vormide eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

04.12.2019