Idapartnerluse tippkohtumine 2017: üheskoos oleme tugevamad

28.november.2017

Brüssel, 24. november 2017

Täna toimus Brüsselis viies idapartnerluse tippkohtumine. Tähistati ELi ja tema kuue idapoolse partneri suhete kahe viimase aasta saavutusi ja valmistuti ellu viima 2020. aastaks saavutatavat 20 eesmärki, mis toovad kodanikele käegakatsutavaid eeliseid.

Riigipeade ja valitsusjuhtide tasemel peetud tippkohtumisel osalesid Euroopa Liidu institutsioonid, mida esindasid Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, 28 Euroopa Liidu liikmesriiki ja kuus idapartnerit ehk ArmeeniaAserbaidžaanValgeveneGruusiaMoldova Vabariik ja Ukraina. Nendega ühinesid liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini, Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn ja kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

Tippkohtumisel osalejad leppisid kokku tippkohtumise ühisavalduse vastuvõtmises. Tippkohtumise raames tehti edusamme mitme lepingu osas, sealhulgas uus kahepoolne leping Euroopa Liidu ja Armeenia vahel, ühise lennunduspiirkonna leping Armeeniaga ning leping üleeuroopalise transpordi põhivõrgu (TEN-T) idapartnerite riikidesse laiendamise kohta.

„Idapartnerlus on eelkõige inimeste partnerlus. See aitab muuta elu paremaks igas partnerriigis ja ühendada meie ühiskondi. See tähendab Euroopa Liidu ja idanaabruse riikide inimeste jaoks ühiste väärtuste, põhimõtete ja püüdluste eest seismist“, sõnas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. „Tänasel tippkohtumisel leppisime kokku 2020. aastaks kahekümne konkreetse meetme elluviimises. Idapartnerluse kaudu on Euroopa Liit aidanud luua 10 000 töökohta, koolitada 20 000 inimest ja anda laenu rohkem kui 100 000 ettevõttele. Oleme parandanud tasuta õigusteenuste kättesaadavust, investeerinud transpordiühendustesse, edendanud soolist võrdõiguslikkust ja võimaldanud tuhandetel õppuritel liikuda Euroopa ja idapartnerluse piirkonna vahel. Kui heidame pilgu aastasse 2020 ja kaugemale, siis näeme, et nüüd on vaja olla veelgi aktiivsem. Meie suund on õige – jätkakem samal kursil.“

President Junckeri täielik sõnavõtt ühisel pressikonverentsil on kättesaadav veebis.

Loe rohkem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4845_et.htm