Visioon ja eesmärgid

Eesti Idapartnerluse keskus on ühtaegu nii koolituskeskus idapartnerlusriikidele kui ka mõttekoda, mis on pühendunud idapartnerlusteemadele. Oma tegevuste kaudu püüab EIPK tugevdada Eesti suhteid idapartnerlusriikidega, tutvustada idapartnerlust nii Eestis kui mujal ning samaaegselt edendada ka Euroopa Liidu idapartnerluse programmi poliitikaid. EIPK-i jaoks on väga oluline aidata kaasa Euroopa Liidu ja Ukraina, Gruusia ja Moldova vaheliste assotsiatsioonilepete rakendumisele.

30.08.2017