Visioon ja eesmärgid

Eesti Idapartnerluse keskus on ühtaegu nii koolituskeskus idapartnerlusriikidele kui ka mõttekoda, mis on pühendunud idapartnerlusteemadele. Oma tegevuste kaudu püüab EIPK tugevdada Eesti suhteid idapartnerlusriikidega, tutvustada idapartnerlust nii Eestis kui mujal ning samaaegselt edendada ka Euroopa Liidu idapartnerluse programmi poliitikaid. EIPK-i jaoks on väga oluline aidata kaasa Euroopa Liidu ja Ukraina, Gruusia ja Moldova vaheliste assotsiatsioonilepete rakendumisele.

EIPKi eesmärgiks on EL Naabruspoliitika raames idapartnerluspoliitika päevakajaliste tegevuste elluviimine vastavalt Eesti Vabariigi arengukoostöö prioriteetidele ning sihtasutusele Nõukogu poolt pandud ülesannetele, samuti suhete loomine, hoidmine ja arendamine Eesti Vabariigi arengukoostöö ja sihtasutuse rahvusvahelise maine kujundamiseks ja ühistegevusteks koostööpartneritega rahvusvaheliselt ja Eestis.

EIPK koordineerib elluviidavate programmide ja projektidega seotud tegevusi vastavalt asutusesiseselt kokkulepitud tegevuskavale ja ülesannetele, sihtasutuse põhikirjale ja teistele asjakohastele õigusaktidele, samuti tegeleb elluviidavate projektide järelanalüüsi ning ettepanekutega idapartnerluspoliitika edendamiseks.

EIPK rakendab ja järgib Euroopa Liidu idapartnerluspoliitika projektide juhtimisel ning koolituste ja nõustamiste läbiviimisel rahvusvahelist ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi. Vastava tõendi andis 23. novembril 2018 üle Bureau Veritas Eesti OÜ.

ISO 9001:2015 sertifikaat

EIPK on registreeritud kui ELi mestimisprojektide Mandated Body. Rohkem infot siin: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en.

30.08.2017