Armeenia

EL-i ja Armeenia suhted

Euroopa Liit ja Armeenia on pühendunud koostöö tõhustamisele ja süvendamisele kõigis võimalikes valdkondades. Kahe poole vahel on läbiviidud mõttetalgud, milles käsitleti omavaheliste suhete tugevuse üle tulevikus. Mõttevahetuste käigus selgitati välja võimalikud valdkonnad koostööks Euroopa Liiduga, mis sobituvad ühtlasti ka Armeenia uute kohustustega seoses riigi osalusega Euraasia majandusliidus, millega hiljuti ühineti.

Pärast Armeenia ühinemist Euraasia majandusliiduga peatati läbirääkimised assotsieerimislepingu sõlmimiseks Euroopa Liiduga. Pilk on aga siiski tulevikku suunatud ning Euroopa Liit on pühendunud koostöö jätkamisele moel ning määral, mis on võimalik Armeenia kohustuste kõrval Euraasia majandusliidus.

Euroopa Liidu Nõukogu andis 12. oktoobril 2015 Euroopa Komisjonile ja kõrgele esindajale loa alustada läbirääkimisi uue õiguslikult siduva ja üldise lepingu sõlmimiseks Armeeniaga ning võttis vastu sellekohased läbirääkimisjuhised. Läbirääkimisi alustati 7. detsembril 2015. Nimetatud lepinguga asendatakse praegu kehtiv Euroopa Liidu ja Armeenia vaheline partnerlus- ja koostööleping.

 

Eesti ja Armeenia

Eesti ja Armeenia vahelised suhted on head ning stabiilsed. Armeenia on Eesti arengukoostöö üks prioriteetriike. Eesti on valmis jagama oma ülemineku- ja reformikogemuse parimat praktikat demokraatlike institutsioonide ülesehitamisel, seda nii Eesti Idapartnerluse Keskuse kaudu kui ka kahepoolsete arengukoostöö projektide raames.

EIPK on Armeenia riigiametnikele ning ajakirjanikele korraldanud õppeseminare ja –reise Eestisse, millest hiljutisemad keskendusid Euroopa Liidu alasele kommunikatsioonile ja avaliku teenistuse reformile. Armeenlased on võtnud järjepidevalt osa ka EIPK-i korraldatud avaliku halduse reformi (PAR) alastelt seminaridelt, mis on osa Idapartnerlusprogrammi mitmepoolse koostöö raamistikust.