Valgevene

EL-i ja Valgevene suhted

Euroopa Liidu soov on, et suhted Valgevenega areneksid positiivses suunas. Euroopa Liidu poliitika Valgevene suunas on olnud kaalutletud ning hoolikalt mõõdetud vastastikuste sammude kaudu loodetakse koostööd ka süvendada. Muu hulgas hõlmab see:

  • Tehnilisi dialooge konkreetsetel teemadel
  • Koostööd idapartnerluse mitmepoolse mõõtme raames
  • Toetust vabakonnale ja repressiooniohvritele
  • Läbirääkimisi viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute ning liikuvuspartnerluse üle
  • Dialoogi Valgevene nüüdisajastamiseks vajalike reformide ja võimaluste üle arendada suhteid Euroopa Liiduga (sh EL-i võimalik rahaline toetus)

Eesti ja Valgevene

Aastast 2011 on Valgevene, koos teiste Euroopa Liidu Idapartnerlusprogrammi riikidega, olnud arengukoostöö mõttes prioriteetne riik. Valgevene kodanikuühiskonna esindajatele ja riigiametnikele on EIPK korraldanud nii seminare kui ka koolitusi, viimati e-riigi alaseid. Valgevene on võtn ud osa ka paljudest avaliku halduse reformi temaatilistest mitmepoolsetest seminaridest. Peamisteks koostöövaldkondadeks Valgevenega on olnud kodanikuühiskonna tugevdamine, IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) lahenduste tutvustamine, koostöö hariduse ja majandusarengu valdkondades.