Mikser: tippkohtumine andis idapartnerlusele selged suunad tulevikuks

24.november.2017

Välisminister Sven Mikser kinnitas täna Brüsselis Idapartnerluse tippkohtumise raames toimunud Euroopa Liidu ja idapartnerlusriikide välisministrite kohtumisel, et Euroopa on täis teotahet idapartnerlust edasi arendada ja plaanitud tegevused ellu viia.

„Idapartnerluse tippkohtumine oli väga edukas,“ ütles välisminister. „Valitses üksmeel selle partnerluse strateegiliste eesmärkide osas, milleks on heaolu, stabiilsus ja julgeolek kogu Euroopas,“ sõnas Mikser. Eesti on eesistujariigina hoidnud idapartnerlust ELi poliitilise tähelepanu all. Välisminister avaldas heameelt üle, et tänasel tippkohtumisel võeti vastu ühisavaldus koos 20 konkreetse eesmärgiga, kuidas tugevdada idapartnerlusriikide majandust, ühendusi,  head riigivalitsemist ja inimestevahelisi kontakte aastaks 2020.

Välisminister kinnitas, et Eesti on aktiivselt idapartnerite suunal tegutsenud ja jätkab samamoodi ka pärast eesistumist. „Oluline on, et idapartnerid kogeksid Euroopa Liidu järjepidevat poliitilist ja rahalist toetust oma reformidele, mille kaudu toimub tegelik lähenemine Euroopa Liidule. Eesti enda projektid nendes riikides toetavad idapartnerluse laiemaid eesmärke,“ lisas ta. Välisminister rõhutas ka vajadust parandada teavitust Euroopa Liidu toetusest meie partneritele ja edendada sõltumatut ajakirjandust.

„Mul on hea meel, et idapartnerluspoliitika elluviimine meie eesistumise ajal oli kogu valitsuse, kodanikuühiskonna ja äriringkondade ühine pingutus. See näitab, et just erinevate eluvaldkondade koostöös on idapartnerluse eesmärgid saavutatavad,“ rõhutas ta.

Lisainfo tippkohtumise kohta: www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/11/24/

Ühisdeklaratsioon: consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/24/eastern-partnership-summit-joint-declaration/