Projekt: Läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil – Idapartnerlusriikide kohaliku ja regionaalse avaliku halduse reformi seminar

01.10.2018 - 31.10.2019

Ukraina, Gruusia, Valgevene, Moldova, Armeenia

NB! Projekt on juba möödas

Kirjeldus: Idapartnerluse riikide kohaliku ja regionaalse avaliku halduse reformi seminar keskendub eelkõige hea valitsemistava juurutamisele ja KOV institutsioonide tugevdamisele. Käsitletavate teemade hulka kuuluvad regionaalreformide ja detsentraliseerimise protsesside õppetunnid, läbipaistva valitsemise soodustamine KOVide poolt pakutud e-lahenduste kaudu, korruptsioonivastane tegevus KOVides ja kodanikuosaluse toetamine. Seminari eesmärk on toetada idapartnerlusriike nende avaliku halduse struktuuride tõhusamaks ja usaldusväärsemaks muutmisel. Seminar toob kokku idapartnerlusriikide otsustajad ja eksperdid, kes on igapäevaselt seotud reformide elluviimise ning professionaalse ja vastutustundliku avaliku sektori väljakujundamisega.

Rahastus: Euroopa Komisjon, Eesti Välisministeerium

Eelarve: 72 635 EUR