Mtskheta avaseminar projekti “Kaasav ja läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil” raames

24.oktoober.2020

Septembris 2020, külastas Eesti Idapartnerluse Keskus Mtskhetat, Gruusiat, kus toimus projekti  “Kaasav ja läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil” avaseminar.

Projekt keskendub otsustusprotsesside läbipaistvuse suurendamisele kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamise ja meediaga suhtlemise kaudu.

Keskendudes otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamisele nii kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamise ja meediaga suhtlemise kui ka asjakohaste aruannete avaldamise kaudu, saavad kohalikud omavalitsused astuda samme kohaliku elanikkonna usalduse suurendamiseks. Projekt näitab inimestele praktikas, et koos töötades võivad asjad muutuda. Rakendades kaasavat lähenemist, saavad nad veenduda, et nende läbi viidavad poliitikad ja otsused tõhusad ja tulemuslikud. Erilist tähelepanu pööratakse projektis ka naiste osalemise suurendamisele otsuste tegemisel, mis aitab luua võrdsemat ja kaasavamat valitsemistava.

Projekti rahastab Norra Välisministeerium ja kaasfinantseerib Eesti Välisministeerium.