Sisekaitseakadeemia ja Eesti Idapartnerluse Keskus alustavad ühistegevusi EL idapartnerlusriikide õiguskaitsesüsteemide tugevdamiseks

06.märts.2019

Sisekaitseakadeemia ja SA Eesti Idapartnerluse Keskus allkirjastasid kolmapäeval, 6. märtsil koostöölepingu, et tugevdada Eesti õigus- ja korrakaitse valdkonna teadmiste ja kogemuste edasiandmist idapartnerluse riikides.
Lepingu kohaselt plaanitakse koostööd, et aidata kaasa õigus- ja korrakaitsestruktuuride ülesehitamisele ja sellega seotud valdkondlike reformide läbiviimisele idapartnerluse riikides – Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Moldovas, Ukrainas ja Valgevenes.

Lepingu allkirjastasid Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link ja Eesti Idapartnerluse Keskuse direktor Jaan Reinhold kolmapäeval kell 11 akadeemia uues õppehoones Tallinnas Maarjamäel.
”Kuna meie kogemuse vahendamine idapartnerlusriikidele on Eesti oluline välispoliitiline prioriteet, siis saab Sisekaitseakadeemia oma kompetentsi ja kogemusega sellele oluliselt kaasa aidata,” ütles akadeemia rektor Marek Link. ”Koostöö on juba alanud, näiteks koostatakse juba praegu akadeemias Idapartnerluse Keskuse tellimusel koolitusmaterjale Eestis läbiviidud õiguskaitse- ja justiitsreformide kogemuse kohta,“ lisas sisejulgeoleku intituudi juhataja Erkki Koort. Nimetatud tegevusi rahastab Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.
Sõlmitud lepe näeb ette ühist koordinatsiooni, milleks on nii uuringud kui ka nende baasil koolitused ja nõustamine eksperttasandil sisejulgeolekut ning õigus- ja korrakaitset hõlmavates valdkondades.
Sisekaitseakadeemia panuseks on koostada õppekirjandust ja avaldada publikatsioone ning vahetada praktilisi kogemusi, et tõsta koolituste kvaliteeti. Koostöö raames on plaanis korraldada ühiseid konverentse, seminare ja temaatilisi avalikke üritusi ning kaasata akadeemia eksperte ühistegevustesse.
“Eesti toetus sisejulgeolekureformide läbiviimisele idapartnerluse riikides on pälvinud kõrge hinnangu nii koostööpartnerite kui ka kasusaajate poolt. Koostöö Sisekaitseakadeemiaga võimaldab meil idapartnerluse kompetentsikeskusena oma pädevusi veelgi kasvatada, omandades partnerite koolitamise kõrval ka meil endil teadmisi regioonis toimuvast, mida saame edaspidi kasutada Eesti välispoliitika erinevate tahkude kujundamisel, alates arengukoostööst kuni välismajanduspoliitikani”, märkis Reinhold.

SA Eesti Idapartnerluse Keskus on ELi idapartneritele suunatud koolituskeskus, mis aitab kaasa idapartnerluspoliitika eesmärkide elluviimisele ning kahepoolsete suhete arendamisele partnerriikidega.

2009. aastal alguse saanud ning Euroopa Liidu naabruspoliitikast välja kasvanud idapartnerlus on Euroopa Liidu, Euroopa Liidu liikmesriikide ning kuue Ida-Euroopa partnerriigi – Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene – vaheline ühisalgatus.