Tallinn võõrustab tuhandet eksperti Idapartnerluse riikidest*

04.september.2017

01.09.2017

Oktoobrikuus toimub Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinnas kolm sektori jaoks võtmetähtsusega konverentsi. Konverentsid toimuvad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames ja on osa 24. novembril Brüsselis toimuvast Idapartnerluse tippkohtumisest.

E-partnerluse konverents:

4. oktoobril 2017 saavad Tallinnas rahvusvahelisel E-partnerluse konverentsil kokku kuue Idapartnerluse riigi ja ELi riikide IT-ala tippeksperti, et jagada infot IT-tehnoloogiate kasutamise osas otsustusprotsesside läbipaistvuse ning küberruumi turvalisuse tagamisel. Konverents toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Konverentsi üks korraldajatest E-riigi Akadeemia on aastate jooksul panustanud kõigi kuue Idapartnerluse riigi IT infrastruktuuride arendamisse.

Konverentsi korraldajaks on SA Eesti Idapartnerluse Keskus ja E-riigi Akadeemia, partneriteks Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium. Konverentsist: https://www.eu2017.ee/political-meetings/trust-e-governance-eastern-partnership-countries

Kodanikuühiskonna konverents:

25-27. oktoobril 2017 tulevad Tallinna kokku kodanikuühiskonda arendavad eksperdid. Kolme päeva jooksul käsitletakse järgmiseid teemasid: riigi ja kodanikerühmituste koostöö, riigi avatust loovad e-lahendused, inimeste kaasamine majanduse arengule, kodanikuühiskonna roll meediamaastiku arendamisel ning desinformatsiooni vastu võitlemisel.

Konverentsi avab Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, ettekandega esineb teiste hulgas ka Euroopa Komisjoni Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn.

Konverentsi korraldajateks on SA Eesti Idapartnerluse Keskus ja Idapartnerluse ühiskonna foorum

Ärifoorum:

26-28. oktoobril 2017 toimub Tallinnas digiühiskonda ja innovatsioonist käsitlev Idapartnerluse ärifoorum, mis toob siia ettevõtjaid ja otsustajaid Idapartnerluse riikidest, kes on huvitatud ärisidemetest Eesti ja teiste ELi riikidega. Idapartnerluse ärifoorumi eesmärk on arendada läbipaistvust, piiriüleseid majandussuhteid ning koostööd EL ja Idapartnerluse riikide vahel, pöörates tähelepanu eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Ärifoorumil keskendutakse valdkondadele, milles nähakse suurimat koostööperspektiivi partnerriikidega – e-lahendused; logistika ja e-kaubandus; innovaatilised lahendused tööstuses ja rahvusvahelise äritegevuse finantseerimine. Foorumi avakõnelejateks on patroon Eesti President Kersti Kaljulaid, ning Euroopa Komisjoni Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn.

Ärifoorumi peakorraldajateks on SA Eesti Idapartnerluse Keskus, EAS, Euroopa Komisjon ja East Invest, partneriteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Euroopa Investeerimispank.

Lisainfo Idapartnerluse tippkohtumisest Euroopa Komisjoni lehel: http://www.consilium.europa.eu/en/eapsummit/

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) ühendab endas Euroopa Liidu idapartneritele suunatud koolituskeskust ja idapartnerluse teemadega tegelevat mõttekoda. EIPK tegevuste eesmärgiks on tugevdada Eesti suhteid idapartnerlusriikidega, tutvustada idapartnerlust tervikuna ning toetada Euroopa Liidu idapartnerluse programmi poliitikaid. EIPK edendab aktiivselt mitmepoolset koostööd, näiteks avaliku halduse reformi ja strateegilise kommunikatsiooni tegevusi. 2017. aasta suve seisuga on EIPK koolitanud üle 1200 eksperdi; korraldanud üle 150 õppevisiidi ja koolituse; avaldanud üle 20 uurimuse; ja korraldanud 4 idapartnerluse teemalist konverentsi & kümneid väiksemaid üritusi, nii ministrite kui ekspertide tasandil. EIPKi loodi 2011. aastal Eesti Välisministeeriumi ja Eesti Diplomaatide Kooli koostöös.  Rohkem infot: www.eceap.eu

Lisainformatsioon EIPK kohta:  Jaan Reinhold
Eesti Idapartnerluse Keskuse SA direktor
e-mail: jaan.reinhold@eceap.eu
https://eceap.eu/

Meediaesindajate konverentsil osalemise info:
Emmet Tuohy, EIPK vanemteadur emmet.tuohy@eceap.eu, +372 55521587

*Idapartnerluse riigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene