Ukraina omavalitsuste esindajad õppisid e-Eesti kohta

13.november.2019

Ukrainast pärit delegatsioon osales 20. – 27. oktoobril 2019 Eesti Idapartnerluse Keskuse korraldatud õppevisiidil Eestisse, et näha Eesti praktikaid kahes valdkonnas: e-valitsemine ja e-teenused. Visiit andis delegaatidele võimaluse õppida ja jälgida e-valitsemise ja e-teenuste praktilisi lahendusi ning suhelda linna- ja riigiametnikega. Lisaks said nad kontrastiks haldusreformi ja e-Eesti kujunemise protsessi võrrelda enda linnadega ja vaadelda, kuidas oleks võimalik Eesti praktikaid ja lahendusi kohandada Ukraina konteksti. Kohtumised toimusid Tallinnas, Tartus, Viljandis, Olustveres ja Pärnus.

Õppevisiidi korraldas EIPK rahvusvahelise tehnilise abi projekti “Partnership for Local Economic Development and Democratic Governance” (PLEDDG) raames, mida viib Ukrainas ellu Kanada Kohalike Omavalitsuste Liit ja rahastab Global Affairs Canada.