Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

Fookuses: ELi teemaline kommunikatsioon

Euroopa Liiduga seotud teabe- ja suhtekorraldustöö parandamine idapartnerluse riikides on Eesti Idapartnerluse Keskuse üks põhilisi tegevussuundi.

Keskuse eesmärk on arendada idapartnerite kommunikatsiooni- ja meediainimeste oskusi ning jagada nendega Eesti ja teiste ELi liikmesriikide kogemusi, kuidas tutvustada rahvale Euroopa Liitu. Lõppkokkuvõttes sõltub idapartnerluse riikide rahva toetus reformidele ning usaldus Euroopa Liidu vastu kohalike kommunikatsiooniinimeste oskustest Euroopa Liitu oma kodus tutvustada.

Loe uuringut

KESKUSE UURING: ELi teemaline kommunikatsioon idapartnerluse riikides

Keskus avaldas hiljuti analüüsi Euroopa Liiduga seotud teabe- ja suhtekorraldustööst
idapartnerluse riikides. Töö põhineb samateemalisel õppeprogrammil, mille raames on viimase pooleteise aasta jooksul
koolitatud rohkem kui 250 Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene kommunikatsioonitöötajat, ajakirjanikku ning vabakonna esindajat.

Loe uuringut

Ligi kaks aastat tagasi, detsembris 2013, algatas keskus partnerriikidele suunatud ulatusliku koolitusprogrammi, mille eesmärk on suurendada avaliku sektori kommunikatsioonitöötajate, riiklike ja regionaalsete ajakirjanike ning vabakonna esindajate võimet teha tõhusat Euroopa Liidu alast teavitustööd. Seni on toimunud enam kui 20 erinevat üritust ja ettevõtmist, sealhulgas koolitused, õppevisiidid Eestisse, Eesti ekspertide nõustamismissioonid ja mitmepoolsed seminarid.

Georgian group in Estonia

Toimunud üritused ja ettevõtmised

 • Moldova regionaalsete teleajakirjanike visiit Eestisse, esimene grupp 24.-27. augustini 2015
 • Gruusia Euroopa- ja Euro-Atlandi asjade ministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonnale ürituste haldamise ja netikalendri süsteemi väljatöötamine, august-september 2015
 • ELi teemalise kommunikatsiooni ja strateegilise planeerimise alane nõustamine ja töötoa korraldamine Gruusia Euroopa- ja Euro-Atlandi asjade ministeeriumis, 6.-10. juulini 2015
 • Koostöös ELi Ukraina toetusgrupiga Ukraina riikliku avaliku teenistuse agentuuri nõustamine uue avaliku teenistuse seaduse teavituse alal, 22.-25. juunini 2015
 • Idapartnerluse riikides ELiga seotud teabe- ja suhtekorraldustöö teemalise uuringu esitlus Riias tippkohtumise eel toimunud kõrgetasemelisel meediakonverentsil, 20. mail 2015
 • Kõrgetasemeline Avaliku Halduse Reformi Paneeli raames toimunud seminar Brüsselis “Euroopa Liidu teemaline kommunikatsioon idapartnerluse riikides”, 27.-28. aprillini 2015
 • Praktiline koolitusseminar Ukraina avaliku sektori kommunikaatoritele, ajakirjanikele ja vabakonna esindajatele, 4.-5. detsembrini 2014
 • Praktiline koolitusseminar Armeenia avaliku sektori kommunikaatoritele ja ajakirjanikele, 20.-21. oktoobrini 2014
 • Gruusia grupi õppevisiit Eestisse, 30. septembrist kuni 5. oktoobrini 2014
 • Praktiline koolitusseminar Gruusia avaliku sektori kommunikaatoritele ja ajakirjanikele, 14.-16. juulini 2014
 • Moldova grupi õppevisiit Eestisse, 27.-31. maini 2014
 • Praktiline koolitusseminar Moldova avaliku sektori kommunikaatoritele, ajakirjanikele ja vabakonna esindajatele, 22.-24. aprillini 2014
 • Mitmepoolne Avaliku Halduse Reformi Paneeli raames korraldatud seminar avaliku sektori kommunikatsiooniinimestele Gruusias, 7.-8. aprillini 2014
 • Armeenia ajakirjanike õppevisiit Eestisse, märts 2014
 • Valgevene ajakirjanike õppevisiit Eestisse, detsember 2013

Strateegiline kommunikatsioon

Euroopa Liit on otsustanud edendada idapartnerite suunalist strateegilist kommunikatsiooni, seega on liikmesriikide panus sellesse muutunud äärmiselt tähtsaks. Keskuse jaoks on partnerriikides ELi kommunikatsiooniga tegelevate ametnike ja ajakirjanike toetamine uuenenud strateegilise lähenemise ja tõhusama kommunikatsioonitöö lahutamatu osa.

Teadlikkuse tõstmine

Partnerriikide Euroopa Liidu suunalised ambitsioonid on erinevad, kuid kuut riiki ühendab vajadus tõhusama ELi alase teavitustöö järele, et rahvas mõistaks ELi poliitikaid, projekte ja programme paremini. Assotsiatsioonileppe alla kirjutanud kolme riigi jaoks on rahva usaldus ja toetus ELile reformide eduka läbiviimise eelduseks.

ELi liikmesriikide kogemus

Eesti ja teiste viimaste laienemiste käigus ELiga ühinenud liikmesriikide kogemus on idapartneritele igati sobiv ning vajadusel neile kohaldatav. Seetõttu on keskus oma koolitusprogrammi kommunikatsiooniekspertidena lisaks eestlastele kaasanud Bulgaaria, Läti ja Poola konsultante. Ühendkuningriik ja Rootsi on programmi raames samuti meie head koostööpartnerid.

Selge koordinatsioon ja koostöö

Esmane kohustus tegeleda idapartnerluse riikides ELi teemalise avaliku teavitusega on idapartneritel endil. Ainult nende pühendumus ja selge koordinatsioon kõigi osapoolte vahel viib tulemusliku kommunikatsiooni- ja teavitustööni. Samas ei saa nad olla selles edukad, kui EL ja liikmesriigid neid aktiivselt ei toeta ja kaasa ei mõtle.

Viimased selleteemalised uudised

Tallinn võõrustab tuhandet eksperti Idapartnerluse riikidest*

01.09.2017

Oktoobrikuus toimub Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinnas kolm sektori jaoks võtmetähtsusega konverentsi. Konverentsid toimuvad […]

Eesti IP erisaadik kohtumistel Tbilisis

Välisministeeriumis arutati Gruusia kaasamist idapartnerluse tippkohtumise kõrvalüritustele.

Välisminister Mikser: Aserbaidžaani ja ELi suhetes tuleb teha järgmine samm

Välisminister Sven Mikser kinnitas täna Bakuus toimunud kohtumisel Aserbaidžaani välisministri Elmar Mammadyaroviga kahe riigi […]

Gruusia üldhariduskoolide õpetajad Eestis õppevisiidil

Mai lõpul-juuni alguses külastas Eestit 10-liikmeline grupp Gruusia üldhariduskoolide õpetajaid. Õpetajad saabusid siia Gruusia […]

Neljas Gruusia regionaalsete ajakirjanike grupp

Neljas õppeprogramm Gruusia regionaalsetele ajakirjanikele on läbi viidud! Viimane õppevisiit keskendus regionaalsele arengule. Visiidi käigus […]

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverentsi galerii

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverents – mis siis ikkagi toimus?

Reedel, 10. veebruaril 2017 toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinna neljas idapartnerluse aastakonverents. Korraldusele […]

Maasikas: idapartnerluses tuleb keskenduda praktiliste ja konkreetsete tulemuste saavutamisele

Täna Vilniuses visiidil viibiv Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas rõhutas kohtumistel […]

Mis on Eesti Idapartnerluse Keskus?

Idapartnerlus on 2009. aastal Euroopa Liidu (EL) naabruspoliitikast välja kasvanud lõimimisplatvorm, mis on keskendunud […]

SA Eesti Idapartnerluskeskus – Eesti eesistumise perioodil EL Nõukogus soovime panustada Idapartnerluse jätkusuutlikkusse

Vabariigi Valitsuse poolt 12 jaanuaril kinnitatud prioriteedid Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana pööravad teravdatud tähelepanu […]

Mikser kavatseb enne eesistumist külastada idapartnerlusriike

Uus välisminister Sven Mikser plaanib enne järgmise aasta keskel algavat Eesti eesistumist Euroopa Liidus […]

Mikser arutas Mogheriniga ettevalmistusi Eesti ELi eesistumiseks ja koostööd sel ajal

Välisminister Sven Mikser arutas eile Hamburgis kohtumisel Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga […]

Valitsus kinnitas Eesti Euroopa Liidu eesistumise prioriteedid,mille hulka kuulub ka EL Idapartnerluse poliitika

Valitsus kinnitas täna Eesti prioriteedid Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana. Teravdatud tähelepanu pööratakse uuendusmeelse, turvalise, […]

Koolitusprogramm kohalike omavalitsuste ja vabakondade koostöö arendamiseks Ukrainas

Eesti Idapartnerluse Keskus koostöös Flaandria omavalitsusega viib läbi laiaulatuslikku koolitusprogrammi kohalike omavalitsuste ja vabakondade […]

Delegatsioon Moldova Rahandusministeeriumist külastas Tallinnat

Möödunud nädalal, 24.-26. oktoobril oli Eesti Idapartnerluse Keskusel koostöös Eesti Rahandusministeeriumiga au võõrustada eksperte […]

Rootsi idapartnerluse suursaadik Anna Westerholm külastab EIPK-i

Reedel, 16. septembril oli Eesti Idapartnerluse Keskusel suur rõõm tervitada oma kontoris Rootsi idapartnerluse […]

Ukraina Euroopa Liidu integratsiooni suuna aseministrite visiit Eestisse ja Idapartnerluse Keskusesse

9.-11. veebruaril oli Eesti Idapartnerluse Keskusel au võõrustada kõrgtasemelist delegatsiooni Kiievist, kuhu kuulusid Euroopa […]

Moldova piirkondlikud ajakirjanikud õppereisil Eestis

9.-11. detsembril külastas Eestit sel aastal juba kolmas grupp piirkondlikke teleajakirjanikke Moldovast. Seekordse visiidi […]

Strateegilise kommunikatsiooni alane õppegrupp Gruusiast

27.-30. oktoobril 2015 võõrustas Eesti Idapartnerluse Keskus gruppi Gruusiast, kes tuli Eestisse, et õppida […]

Avaliku halduse reformi paneeli kõrgetasemeline seminar Tallinnas

2-3 novembril toimus Tallinnas 13. Avaliku Halduse Reformi paneeli kõrgetasemeline seminar, kus osalesid esindajad […]