Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

IDAPARTNERLUSE TUTVUSTAMINE

Eesti Idapartnerluse Keskuse üheks oluliseks tegevussuunaks on idapartnerluse temaatika tutvustamine Eestis. Keskus korraldab konverentse, seminare, viib läbi ümarlaudu, avalikke loenguid ning esineb ülikoolides edendades idapartnerluse teemalist mõttevahetust.

Idapartnerluse sessioonid rahvusvahelistel konverentsidel Eestis

Idapartnerluse Keskus korraldab Eestis peetavate rahvusvaheliste konverentside raames idapartnerluse teemalisi arutelusid kaasates sinna nii rahvusvahelisi kui Eesti idapartnerluse eksperte. Koostöös Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega viib Idapartnerluse keskus Lennart Meri konverentsil läbi idapartnerluse teemalisi paneeldiskussioone. 2013. aastal keskendus arutelu eelseisvale Vilniuse tippkohtumisele, 2014. aastal arutati idapartnerluse perspektiive Ukraina sündmuste valguses ning 2015. aastal idaparterluse tulevikku laiemalt. 2014. aastal korraldas keskus Tallinnas 4. Internetivabaduse (FOC – Freedom Online Coalition) konverentsil idapartnerluse sessiooni.

Idapartnerluse keskuse kohtumiste sari

Keskus on algatanud idapartnerluse teemaliste kohtumiste sarja tutvustamaks idapartnerluse temaatikat Eestis huvilistele laiemalt. Kohtumiste sarjas on muuhulgas toimunud Gruusia parlamendi esimehe avalik loeng, kus David Usupašvili selgitas Gruusia võimalusi ja proovikive.

Konverentsid ja ümarlauad

Koostöös oma partneritega korraldab Idapartnerluse Keskus Eestis regulaarselt idapartnerluse teemalisi konverentse ja ümarlaudu. Toimunud on Vilniuse tippkohtumise teemaline ümarlaud ning idapartnerluse teemaline ümarlaud Tallinna Ülikoolis. Keskus on Tallinnas korraldanud koostöös Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskuse, Eesti Diplomaatide Kooli, Eesti Välispoliitika Instituudi ning Euroopa Komisjoni esindusega idapartnerluse teemalisi konverentse.

Uudiseid idapartnerluse tutvustamise teemadel

Tallinn võõrustab tuhandet eksperti Idapartnerluse riikidest*

01.09.2017

Oktoobrikuus toimub Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinnas kolm sektori jaoks võtmetähtsusega konverentsi. Konverentsid toimuvad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames ja on osa 24. novembril Brüsselis toimuvast Idapartnerluse tippkohtumisest.

E-partnerluse konverents:

4. oktoobril 2017 saavad Tallinnas […]

04/09/2017|

Eesti IP erisaadik kohtumistel Tbilisis

Välisministeeriumis arutati Gruusia kaasamist idapartnerluse tippkohtumise kõrvalüritustele.

16/06/2017|

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverentsi galerii

01/03/2017|

Tallinna 4. idapartnerluse aastakonverents – mis siis ikkagi toimus?

Reedel, 10. veebruaril 2017 toimus Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinna neljas idapartnerluse aastakonverents. Korraldusele aitasid kaasa Eesti Välispoliitika Instituut ja Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Selleaastane konverents kandis pealkirja „Koostöö ja kommunikatsioon: ootused ja väljakutsed […]

28/02/2017|

Maasikas: idapartnerluses tuleb keskenduda praktiliste ja konkreetsete tulemuste saavutamisele

Täna Vilniuses visiidil viibiv Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas rõhutas kohtumistel Leedu asevälisministrite Albinas Zananavičiuse ja Darius Skusevičiuse, kaitseminister Raimundas Karoblise ning välisministeeriumi kolleegide ja Leedu parlamendi Euroopa asjade komisjoniga, et […]

22/02/2017|