Keskusest

Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) loodi 1. jaanuaril 2011 Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) ja Eesti välisministeeriumi koostöös. Idapartnerluse Keskus on Eesti Diplomaatide Kooli struktuuriüksus. Keskust rahastatakse välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest. Keskust toetavad Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA), Euroopa Komisjon ja Soome välisministeerium.

ECEAP

Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) was founded in January 2011 by the Estonian School of Diplomacy (ESD) and Estonian Ministry of Foreign Affairs. ECEAP is financed by the Foreing Ministry's Development Cooperation's Fund and supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Ministry of Foreign Affairs of Finland and the European Commission.

ELi idapartnerite koolituskeskus ja mõttekoda

Eesti Idapartnerluse Keskus on unikaalne asutus, mis ühendab endas nii ELi idapartneritele suunatud koolituskeskust kui idapartnerluse teemadega tegelevat mõttekoda. Keskus püüab oma tegevuse kaudu aidata kaasa ELi idapartnerluspoliitika eesmärkide elluviimisele ning kahepoolsete suhete arendamisele partnerriikidega. Kahepoolset suhtlust toetab ELi idapartnerluse mitmepoolse koostöö mõõde, mida keskus edendab aktiivselt avaliku halduse reformi valdkondades.

idapartnerluse kaart

Tallinn võõrustab tuhandet eksperti Idapartnerluse riikidest*

01.09.2017

Oktoobrikuus toimub Eesti Idapartnerluse Keskuse eestvedamisel Tallinnas kolm sektori jaoks võtmetähtsusega konverentsi. Konverentsid toimuvad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames ja on osa 24. novembril Brüsselis toimuvast Idapartnerluse tippkohtumisest.

E-partnerluse konverents:

4. oktoobril 2017 saavad Tallinnas rahvusvahelisel E-partnerluse konverentsil kokku kuue Idapartnerluse riigi ja ELi riikide IT-ala tippeksperti, et jagada infot IT-tehnoloogiate kasutamise osas otsustusprotsesside läbipaistvuse […]

Euroopa Liiduga seotud teabe- ja suhtekorraldustöö parandamine idapartnerluse riikides on keskuse üks põhilisi tegevussuundi. Meie eesmärk on arendada idapartnerite kommunikatsiooni- ja meediainimeste oskusi ning jagada nendega Eesti ja teiste ELi liikmesriikide kogemusi, kuidas tutvustada rahvale Euroopa Liitu.Mida me teinud oleme
Keskuse teiseks prioriteediks on idapartneritega e-valitsemise alase kogemuse jagamine. Viime Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Moldovas, Ukrainas ja Valgevenes ellu mitmeid projekte, milles pakume koostöös E-riigi Akadeemiaga Eesti ekspertiisi ja tutvustame kogemusi e-riigi ülesehitamisel.Loe edasi
Armeenia riigiametnikud ja ajakirjanikud on käinud õppereisidel Eestis ning osalenud aktiivselt keskuse mitmepoolsetes koostööprojektides Loe edasi
Idapartnerluse keskus on kahe- ja mitmepoolse koostöö raames korraldanud Aserbaidžaani riigiametnikele seminare ja visiite Eestisse, viimati tutvuti Eesti e-valitsemisega Loe edasi
Gruusia on Eesti arengukoostöö üks sihtriikidest ning keskus on Gruusiale korraldanud arvukalt riigi haldussuutlikkuse tõstmist puudutavaid koolitusi ja seminare Loe edasi
Moldova selge valik ja Euroopaga lõimumine on keskusel võimaldanud teha tihedat kahe- ja mitmepoolset koostööd nii Moldova riigiasutuste kui vabaühendustegaLoe edasi
Idapartnerluse keskus aitab ametnike koolitamise ja reformikogemuse edastamise kaudu kaasa demokraatliku ühiskonna arendamisele UkrainasLoe edasi
Valgevenelased on regulaarselt osalenud mitmepoolsetel, kõiki idapartnerluse riike hõlmavail seminaridel avaliku halduse reformimise erinevates valdkondades Loe edasi

ELi ametlikud pressiteated

 • The Common Security and Defence Policy (CSDP)
  The Common Security and Defence Policy (CSDP) enables the Union to take a leading role in peace-keeping operations, conflict prevention and in the strengthening of the international security. It is an integral part of the EU's comprehensive approach towards crisis management, drawing on civilian and military assets.
 • Europe and Central Asia
  Central AsiaEastern EuropeWestern BalkansWestern EuropeOverseas Countries and Territories
 • North America
  United States of AmericaCanada
 • Introduction of an economically feasible model for heating sustainable energy development by the example of a heating district in the city of Gola Prystan
  Description: The general objective of the Project is to promote the objectives of the Covenant of Mayors to reduce emissions of greenhouse gases by 20% by 2020 through the introduction of an economically expedient model for sustainable energy development of city heating through the example of a heating district. Location: Ukraine, Kherson oblast, city of Gol […]
 • JCPOA Procurement Channel
  Diplomatic efforts by the E3/EU+3 (China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy), and Iran to reach a comprehensive and long-term solution to the Iranian nuclear issue.
 • Arms export control
  EU Common Position on Arms Export Controls and Annual reports on arms exports
 • Conventional weapons (SALW)
  EU Strategy against proliferation of Small arms/light weapons (SALW) and progress reports
 • Weapons of Mass Destruction (WMD)
  Fight against the proliferation of weapons of mass destruction - EU strategy against proliferation of Weapons of Mass Destruction
 • EU Security and Defence package
  To implement the EU Global Strategy decisive steps are being taken on Security and Defence: including Council Conclusions based on the High Representative’s Implementation Plan, the European Defence Action Plan, which proposes financial help for Member States for more efficient joint procurement and capability development, and steps to put into effect the EU […]


Loe uurimusi

Eastern Partnership Review

Idapartnerluse teemalised uurimused, publikatsioonid ja poliitikadokumendid avaldatakse keskuse online-teadusajakirjas Eastern Partnership Review

Loe uurimusi